Avgifter för barnomsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

barn på förskola

Taxan för barnomsorg inom förskola och fritidshem har maxbelopp och flerbarnsreduktion. Taxan revideras årligen utifrån beräkningar från Skolverket. Den 1 september det år då barnet fyller 6 år ändras taxan från förskola till fritids. En fastställd avgift tas ut från första inskolningsdag på förskola eller fritidshem och avgiften betalas 12 månader per år.

Från 1 september det året barnet fyller 3 år reduceras taxan. Man har då rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år.

Avgifter för barnomsorg
  Förskolebarn 1-2 år Förskolebarn 3-5 år (mer än 15 tim/v) Fritidsbarn 6-12 år
Barn 1 3% (max 1 572 kr/mån) 2,1% (max 1 101 kr/mån) 2% (max 1048 kr/mån)
Barn 2 2% (max 1048 kr/mån) 1,4% (max 734 kr/mån) 1% (max 524 kr/mån)
Barn 3 1% (max 524 kr/mån) 0,7% (max 367 kr/mån) 1% (max 524 kr/mån)
Barn 4 och uppåt Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift

Barnomsorgsavgift tas ut för innevarande månad. Avgiften är inkomstbaserad och grundas på hushållets gemensamma inkomst. Hjo kommun tillämpar låginkomstskydd vilket innebär att familjer med en månadsinkomst på lägre än 30 % av prisbasbeloppet inte behöver betala någon avgift eller får avdrag på avgiften. Inkomstanmälan ska göras varje år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte från föregående år.