Avgifter enligt socialtjänstlagen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En penna som ligger på ett papper med siffror på.

Du som får hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) får betala en avgift.

Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får. Vad du betalar för dina insatser beror bl a på vilka inkomster du har. Det finns ett tak för vad kommunen får ta som högsta avgift. Maxavgiften är 2359 kr per månad. Där utöver tillkommer kostnader för mat och hyra.

Under Information längst ner kan du läsa mer om avgifter för:

  • Hjälp i hemmet t ex hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm och dagverksamhet
  • Korttidsvård eller växelvård
  • Särskilt boende

För att du ska betala rätt avgift är det viktigt att du årligen lämnar in inkomstuppgifter till kommunen. Det är också viktigt att du söker Bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten för att din hyreskostnad ska bli rätt uträknad. Länk till Pensionsmyndigheten hittar du längst ner .

På denna sida hittar du också vår Avgiftsbroschyr. Där kan du läsa mer om hur avgiften beräknas, och vilka olika kostnader som finns för hyra och mat med mera.

Frågor om avgifter besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.