Äldre

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommuns äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre.

Om du har behov av stöd och hjälp i ditt dagliga liv har du rätt att ansöka om och få ditt behov av stöd och hjälp biståndsbedömt. Det gäller till exempel  hjälp i hemmet med personlig omvårdnad, städning eller måltider. 

I kommunen finns också en rad aktiviteter eller stödinsatser som du inte behöver ansöka om. Du kan till exempel, delta i Träffpunkten på Rödingen, få ett dagligt samtal från Ringkontakten eller träffa kommunens anhörigstöd som finns på Rödingen.

Läs mer om olika stödinsatser nedan.

 • Vårdpersonal pratar med vårdtagare

  Ansök om äldreomsorg

  Du som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Exempel på vanliga insatser är hjälp i hemmet och särskilt boende. Här får du veta hur du går till väga för att ansöka om insatser.

 • Avgifter enligt socialtjänstlagen

  Du som får hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) får betala en avgift.

 • Boende och korttidsvistelse för äldre

  I Hjo finns flera möjligheter när ditt omvårdnadsbehov inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. På dessa sidor kan du läsa om korttidsvistelse, seniorlägenheter och äldreboende.

 • Närbild på ett par äldre händer som skriver på ett papper

  Demens

  Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som bl a påverkar minnet och vår förmåga att ta in och bearbeta sinnesintryck (kognitiv förmåga).

 • Händer som formar ett hjärta
 • God man, förvaltare och förmyndare

  Här hittar du information om vad en god man är, vem som kan få en god man och vad den gode mannen har för uppgifter. Här hittar du också information om vem som kan bli god man.

 • Äldre man och läkare som skrattar tillsammans

  Hemvård

  Hjälp i hemmet ges till dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand. Målet med hjälp i hemmet är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

 • Tallrik med pasta, sås och grönsaker

  Matsedel

  I Centralköket på Guldkroksskolan lagas maten till Rödingen och våra äldreboenden i kommunen. Vi har en rullande matsedel på 11 veckor som är näringsberäknad. Vi ändrar den vid högtider och efter säsong. På den här sidan publicerar vi matsedeln för två veckor i taget.

 • Pensionärsråd och pensionärsföreningar

  I kommunen finns ett pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

 • Rödingen

  Rödingens mötesplats

  Mötesplats Rödingen erbjuder social gemenskap genom olika aktiviteter.

 • Övrig service till dig som är äldre

  Här samlar vi övrig service och insatser som du som är äldre kan vara hjälpt av.