Elsparkcykel

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här beskriver vi vad som gäller när du åker elsparkcykel. Det är till exempel inte tillåtet att åka två personer på en elsparkcykel och du får inte köra på trottoaren om du är äldre än åtta år.

För att få koll på vilka regler som gäller behöver du först ha klart för dig vilken typ av fordon det är, alltså vilken fordonsklass det tillhör.

Cykel: En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en kontinuerlig märkeffekt på högst 250 watt. Läs mer under nästa rubrik.

Moped: Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har en högre kontinuerlig märkeffekt än 250 watt klassas den inte längre som en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Oftast klassas då elsparkcykeln som moped, med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik. Läs mer om regler för mopeder.

Regler för elsparkcyklar som klassas som cyklar

 • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar. På torget är det gångfartsområde vilket innebär att du inte får köra snabbare än gångfart.
 • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
 • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
 • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
 • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

Du behöver också tänka på det här:

 • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
 • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
 • Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.
 • Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
 • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter.
 • Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
 • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.