Dricksvatten

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En vattendroppe som droppar från en kran

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel, därför är det viktigt att det behandlas på rätt sätt hela vägen från vattentäkten, genom vattenverken och till alla abonnenters tappkranar.

I Hjo produceras dricksvatten i ett vattenverk och vattnet kommer från Vättern. Utöver vattenverket i Hjo levererar Borgunda vattenverk dricksvatten från Vättern till Gate.

Mjukt vatten

Vättervattnet är ett mjukt vatten, vilket betyder att halten av kalcium och magnesium är låg. Detta innebär att man inte behöver tillsätta så mycket tvättmedel för att få tvätten ren. Det räcker med att använda den lägsta dosen enligt förpackningen.

I Hjo analyseras med jämna mellanrum över 120 olika parametrar på dricksvattnet. Halter av de mest efterfrågade parametrarna hittas i tabellen nedan.

Kemiska parametrar dricksvatten från Hjo vattenverk

 

Fysikaliska/kemiska egenskaper

   

Alkalinitet, HCO3

60 - 68

mg/l

Hårdhet tyska grader (Mjukt vatten)

2,6 - 2,8

°dH

Konduktivitet

17,6 - 18,9

mS/m

pH vid 20°C

7,9 - 8,2

 

Turbiditet

0 - 0,15

FNU

Färg

< 5

mg/l Pt

Närsalter

   

Ammonium, NH4

< 0,02

mg/l

Ammoniumkväve, NH4-N

< 0,01

mg/l

Nitrit, NO2

< 0,003

mg/l

Nitritkväve, NO2-N

< 0,001

mg/l

Metaller i vatten bestämda med ICP/AES

   

Aluminium, Al

< 0,03

mg/l

Järn, Fe

< 0,05

mg/l

Kalcium, Ca

15 - 16

mg/l

Koppar, Cu

< 0,02

mg/l

Magnesium, Mg

2,4 - 2,6

mg/l

Mangan, Mn

< 0,02

mg/l

Övriga kemiska analyser

   

Kolsyra aggressiv, CO2

< 5

mg/l

PFAS-11

2,0 – 7,8

ng/l

Organiska summametoder

   

Kemisk syreförbrukn. COD-Mn

0 - 2,4

mg/l

 

För ytterligare parametrar  på dricksvattnet vänligen kontakta kommunen för mer information.