Politik och organisation

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kommunen styrs av politiker som har valts av dig som kommuninvånare. De ansvarar bland annat för skolor, barnomsorg, socialtjänst, parker och fastigheter, kulturverksamhet samt driver näringslivs-, arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.

Högst ansvar i kommunens organisation har kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens "riksdag". Där beslutas de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten och verkställer uppdrag från kommunfullmäktige. Dessutom finns det en byggnadsnämnd som fattar beslut om bygglov med mer.

Till sin hjälp har de folkvalda politikerna en förvaltning med anställda tjänstepersoner som genomför besluten. Den högsta tjänstepersonen är kommundirektören.

Kommunalt självstyre

I Sverige har vi kommunalt självstyre, vilket innebär att lokala politiker beslutar om lokala frågor. Regeringen och riksdagen stiftar lagar som styr vad en kommun får och inte får göra, men inom de ramarna bestämmer kommunerna själva.

Kommunen ansvarar till exempel för skötseln av gator, avfallsinsamling, skolor och äldreomsorg. För att kommunen ska kunna sköta sina uppgifter betalar invånarna skatt till kommunen.

Kommunalt självstyre innebär också att kommunmedborgare kan få ett kommunalt beslut prövat i domstol.

 • Anslagstavla

  Detta är Hjo kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8.

 • Från ärende till beslut

  Här beskriver vi ett typexempel på ett ärendes väg, från det att ärendet uppstår till beslut är fattat.

 • Förvaltningen

  Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens förvaltning, som leds av kommunchefen.

 • Kommunala bolag

  Hjo kommun har fyra kommunala bolag. I bolagens styrelser sitter personer som har utsetts av kommunfullmäktige.

 • Politisk organisation

  Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen, kommunens "riksdag". Under fullmäktige finns en kommunstyrelse. Kommunstyrelsen kan kallas kommunens "regering". Kommunstyrelsen har fem utskott som bereder ärenden innan de kommer till kommunstyrelsen. 

 • Protokoll och handlingar

  Här hittar du protokoll och handlingar till sammanträden i kommunen.

 • Sammanträden

  Här hittar du fastställda sammanträdestider för politiska församlingar och brukarråd.

 • Styrdokument

  Här finner du alla de styrdokument som är politiskt antagna i Hjo kommun.