Stora torget – ett gångfartsområde

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Stora Torget i Hjo är ett gångfartsområde. Här färdas alla på de gåendes villkor. I en liten stad är gångfartsområde en perfekt kombination av begränsning och tillgänglighet. I en modern stad prioriteras gående framför bilister.

Ett gångfartsområde är en gata eller ett torg på de gåendes villkor. Biltrafik är tillåten på vissa villkor men det är högerregeln som gäller. Alla trafikslag är välkomna, men fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart (= 7 km/tim).

För att Torget ska vara en trivsam plats att vara på är det viktigt att vi i första hand använder oss av Ringvägen när vi förflyttar oss med bil mellan norra och södra delen av Hjo stad. Samtidigt är det fortfarande enkelt att med bil ta sig till Stora Torget för att handla, ta ut pengar eller utföra andra ärenden. I närheten av Torget finns gott om parkeringsplatser.Fordon får inte parkeras på annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Välj p-plats beroende på vad Du ska göra! Kort besök = p-plats 30 min, längre besök = p-plats 2 timmar.

Attitydförändring är viktigt

Det är mycket viktigt att attityden till vilka hastigheter som är acceptabla i centrum av Hjo förändras. Alla – bilister, cyklister och gående – ska visa varandra respekt, hålla ögonkontakt och därmed undvika incidenter.

Och, det kan inte sägas för ofta, fordonsförare har väjningsplikt mot gående

Varför gångfartsområde?

Målet är att stärka Stora Torgets betydelse som social mötesplats och handelsplats. Gångfartsområde (Läs Lagtext i Trafikförordningen (1998:1276 kap 8) är en gata eller ett torg på de gåendes och de cyklandes villkor, utan att för den skull förbjuda biltrafik. Grundtanken är att trafikanterna själva, i ömsesidig respekt, ska avgöra vem som ges företräde. Perspektivet på gatumiljön förskjuts från bilisten till den gående människan vilket ligger i tiden.

Cykla!

Cykla mer! Cykeln är ett väldigt bra, hälsosamt och miljövänligt alternativ när man rör sig inne i Hjo. Kommunen uppmuntrar cykling före biltransporter. Därför har vi satt upp flera cykelställ på torget.