Ledsagarservice

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Två som håller händer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Ledsagarservice är när en person följer med till olika aktiviteter.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice får du som tillhör en av personkretsarna i LSS-lagen och som inte har personlig assistans. 

Du kan få ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet.

Vad kostar det att få ledsagarservice?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om ledsagare?

Kontakta LSS-handläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.