Värdighetsgarantier

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En gammal pappersrulle med ett rött band runt

Värdighetsgarantierna är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun kan förvänta sig av vår verksamhet.

De värdighetsgarantier som har införts inom Vård och Omsorg har arbetats fram i dialog med brukarna. Även pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att lämna synpunkter.

I broschyren till höger kan du läsa vilka värdighetsgarantier som gäller inom Vård och Omsorg i Hjo kommun. Värdighetsgarantierna vänder sig både till personer med funktionsnedsättning och till äldre personer. Det finns värdighetsgarantier för äldreboende, hemtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och för korttidsvistelse. Det finns också generella garantier kring bemötande och trygghet som gäller för all vår verksamhet.

Varje år följer kommunen upp hur väl värdighetsgarantierna efterlevs. I det arbetet är det viktigt att få återkoppling från alla som använder sig av vård och omsorgs tjänster. 

Om du tycker att Vård och Omsorg inte lever upp till sina garantier, vill vi veta det så att vi kan ta med i vårt förbättringsarbete. Använd Synpunkten eller fyll i den synpunktsblankett som ska finnas i alla våra verksamheter samt i kommunens växel.