Värdighetsgarantier inom vård och omsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Värdighetsgarantierna är garantier som mer konkret redogör för vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun kan förvänta sig av vår verksamhet.

De värdighetsgarantier som har införts inom Vård och Omsorg och arbetats fram tillsammans med brukarna har vi samlat i en broschyr.

De värdighetsgarantier som är genomgående för äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning är:

  • Att få ett gott bemötande och bli sedd och lyssnad till som människa är nyckeln till ett värdigt liv.
  • Att känna sig trygg med hjälpen man får och att inte behöva byta personal alltför ofta är viktigt.
  • Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet.
  • Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är nyckeln till ett värdigt och
    meningsfullt liv.

Om du tycker att Vård och Omsorg inte lever upp till sina garantier vill vi veta det så att vi kan ta med det i vårt förbättringsarbete. Använd Synpunkten eller fyll i den synpunktsblankett som ska finnas i alla våra verksamheter samt i kommunens kontaktcenter.