Hammarnskolan F-6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Exteriör Hammarnskolan

Hammarnskolan ligger i de centrala delarna av Hjo och är en F-6 skola med ca 180 elever. Skolan ligger granne med Naturreservatet Hjoåns dalgång, Hammarns förskola och bostadsområdet Hammarnsjorden.

Vårt arbete

Hammarnskolan är en skola i tiden med fräscha lokaler och hög IT-standard. Skolan arbetar mycket målmedvetet med elevernas läs- och skrivutveckling. Från årskurs 1 använder vi oss av ASL - att skriva sig till läsning. Vi jobbar också med Bornholmsmetoden i F-klassen, vilket enligt forskningen ger mycket bra förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling.

Hammarnskolan är skolan där du som elev kan känna dig trygg och välkommen. Skolan är en plats där vi visar respekt för varandra. Här får du möta glada, positiva kamrater och här arbetar många duktiga pedagoger som ger dig möjlighet att hela tiden utvecklas och lära nya saker på många olika sätt.

Vi arbetar hela tiden med att vidareutveckla skolan så att måluppfyllelsen bland våra elever blir så hög som möjligt.

Vår vision

  • Alla elever ska tycka att det är roligt att gå till skolan och vara nyfikna på att lära sig mer
  • Alla elever ska få växa som människor och ha tilltro till sin egen förmåga
  • Alla elever ska känna trygghet och tillit så att de vågar ta sig an utmaningar och vara kreativa

På Hammarnskolan gäller tre regler för den sociala gemenskapen:

  • Alla får vara med i gemenskapen, det finns plats för alla
  • Varje barn bestämmer över sig själv, inte över något annat barn
  • När någon säger "stopp" måste man omedelbart sluta
En vuxen sitter med ett barn i knät i ett bibliotek.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Biblioteket på Estrid Ericsonskolan.

Alla grundskolor i Hjo har skolbibliotek, centralt belägna i skolornas egna lokaler.