Välkommen till Hammarnskolan F-6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hammarnskolan ligger i de centrala delarna av Hjo, granne med bostadsområdet Hammarnsjorden och förskolan Hammaren. I vår närmaste omgivning har vi Hjoåns vackra dalgång. Hammarnskolan har förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem. Hammarnskolan är skolan där du som elev kan känna dig trygg och välkommen. Här får du möta glada, positiva kamrater och här arbetar många duktiga pedagoger som ger dig möjlighet att hela tiden utvecklas och lära nya saker på många olika sätt.

Hammarnskolan är en skola i tiden med fräscha lokaler och hög IT-standard. Skolan arbetar mycket målmedvetet med elevernas läs- och skrivutveckling. Från åk 1 använder vi oss av ASL – att skriva sig till läsning. Vi jobbar också med Bornholmsmetoden i F-klassen, vilket enligt forskningen ger mycket bra förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. Stor del av undervisningen är tematisk, datorer och iPads används dagligen i undervisningen.

Vi på Hammarnskolan vill att:

  • Eleverna ska känna trygghet och tillit så att de vågar ta sig an utmaningar, vara kreativa, visa respekt för varandra och fungera socialt.
  • Alla ska vara delaktiga och känna ansvar.
  • Vi ska ge barnen olika verktyg för att utvecklas och lära på olika sätt.
  • Vi arbetar hela tiden med våra utvecklingsområden så att måluppfyllelsen bland våra elever blir så hög som möjligt.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!