Kvalitet och utveckling

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

I Hjo kommun strävar vi efter att erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet. Vi vill också att det ska vara möjligt för Hjoborna att ta del av hur kvalitén i kommunens verksamheter ser ut.

På dessa sidor finns information om kommunens kvalitetsarbete. Du kan läsa mer om exempelvis 

  • Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) som ger dig en sammanfattande bild av kommunens kvalitet på en rad viktiga områden. Till exempel får man veta "Hur stor andel av maten som köps in i kommun är ekologisk?" och "Hur bra är kommunens hemsida?" och alla resultat kan enkelt jämföras med andra kommuner.
  • Medborgarundersökningen som visar hur Hjoborna ser på Hjo. Medborgarundersökningen gör det också möjligt att jämföra vår kvalitet med andra kommuner.
  • Synpunkten som följer upp hur Hjoborna upplever kvaliteten på kommunens service. Varje år samanställs de synpunkter som kommit in och presenteras för kommunstyerlse och allmänhet.

Hela tiden pågår det också ett löpande kvalitetsarbete, särskilt inom de verksamheter som har lagkrav på sig att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Är du intresserad av att fördjupa dig inom kvalitetsarbete i Vård och Omsorg eller Barn och utbildning kan du göra det här nedanför.

  • Medborgarundersökningen

    Medborgarundersökningen är en undersökning som Statistiska Centralbyrån gör på uppdrag av kommunen. Invånarna får tycka till om kommunen och våra verksamheter.

  • Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

    Hjo kommun är med i Kommunens Kvalitet i Korthet där vi jämförs med många andra kommuner när det gäller kvalitet och service utifrån medborgarens perspektiv.