Kvalitet och utveckling

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

I Hjo kommun strävar vi efter att erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet. Vi vill också att det ska vara möjligt för Hjoborna att ta del av hur kvalitén i kommunens verksamheter ser ut.

På dessa sidor finns information om kommunens kvalitetsarbete. Du kan läsa mer om exempelvis 

 • Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) som ger dig en sammanfattande bild av kommunens kvalitet på en rad viktiga områden. T ex kan får man veta "Hur stor andel av maten som köps in i kommun är ekologisk?" och "Hur bra är kommunens hemsida?" och alla resultat kan enkelt jämföras med andra kommuner.
 • Medborgarundersökningen som visar hur Hjoborna ser på Hjo. Medborgarundersökningen gör det också möjligt att jämföra vår kvalitet med andra kommuner.
 • Synpunkten är ett sätt att följa upp hur Hjoborna upplever kvaliteten på kommunens service. Varje år samanställs de synpunkter som kommit in och presenteras för kommunstyerlse och allmänhet.

Hela tiden pågår det också ett löpande kvalitetsarbete, särskilt inom de verksamheter som har lagkrav på sig att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Är du intresserad av att fördjupa dig inom kvalitetsarbete i Vård och Omsorg eller Barn och utbildning kan du göra det här nedanför.

 • Händer som formar ett hjärta

  Kvalitet och Utveckling

  Vård och Omsorg ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet för äldre och personer med en funktionsnedsättning. Vi arbetar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på våra insatser.

 • Två barn i skolan jobbar tillsammans

  Kvalitet och utveckling

  På denna sida finns information om kvalitets- och utvecklingsarbetet som bedrivs inom förskolan och skolan.