Ansvarsförsäkring

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har en ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar, som bland annat täcker skador som orsakas av skolelever och personer med vissa funktionshinder som praktiserar på arbetsplatser.

Försäkringen gäller:

  • Skolelever som praktiserar på en arbetsplats på skoltid.
  • Ungdomar i åldrarna 16-19 år som inte går i skolan men som fått praktik på en arbetsplats genom kommunen enligt paragraf 18 i Skollagen om kommunalt uppföljningsansvar.
  • Personer med insats enligt Lagen och stöd och service, LSS, som kommunen har ordnat praktik för.

Försäkringen gäller under den tid som personen vistas på en arbetspraktikplats.

Ansvarsförsäkringens omfattning

Försäkringen gäller person- och sakskador som elever och LSS-omsorgstagare på praktik orsakar, oberoende av om skadan är avsiktlig eller oavsiktlig. Den gäller också förmögenhetsskador som drabbar en arbetsgivare eller hans anställda till följd av ett brott.

Försäkringen omfattar även den skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen som åvilar arbetsgivaren för av elev vållad person- och sakskada samt förmögenhetsskada i följd av brott som drabbar annan elev eller tredje man.

I varje enskilt försäkringsärende tas hänsyn till om den berörda eleven eller LSS-omsorgstagaren fått utföra sådana arbetsuppgifter som arbetsgivaren och kommunen kommit överens om. I de fall även arbetsgivaren eller hans anställda kan ställas till ansvariga för den uppkomna skadan ska ersättningen jämkas eller bortfalla efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Ovanstående information är en kortfattad, förenklad sammanfattning av villkoren i nu gällande ansvarsförsäkring.