Kvalitet och utveckling inom förskola, fritids och skola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Två barn i skolan jobbar tillsammans

Kvalitets- och utvecklingsarbete inom förskolan, fritidshemmet och skolan bedrivs både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.

Här kan du hitta information om pågående utvecklingsarbeten/projekt som pågår inom barn och utbildnings verksamhetsområde och ta del av förskolan och skolans systematiska kvalitetsarbete.

 • barn på förskola

  Kvalitetsenkät förskola

  Undersökningar i förskolan och skolan är en del i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten. Syftet med undersökningarna är att mäta hur kvaliteten upplevs i våra pedagogiska verksamheter.

 • Naturvetenskap och teknik för alla

  I våra förskolor och grundskolor arbetar vi med Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Det är ett frågebaserat och undersökande arbetssätt, med experiment som grund.

 • Barn visar sina händer täckta med färg

  Skapande förskola och skola

  I Hjo arbetar våra förskolor och skolor med Kulturrådets projekt "Skapande förskola" och "Skapande skola". Projekten ska stärka samverkan mellan förskolan/skolan och det professionella kulturlivet.

 • SOLA kommunens språk och litteraturarbete

  I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

 • Felanmälan och synpunkter

  Vi vill veta hur du tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Via felanmälan och Synpunkten kan du lämna förslag, synpunkter, klagomål eller felanmälningar som hjälper oss att förbättra våra verksamheter.

 • Systematiskt kvalitetsarbete

  Det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan, fritidshemmet och skolan bedrivs både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.