Kvalitet och utveckling inom förskola, fritids och skola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Två barn i skolan jobbar tillsammans

Kvalitets- och utvecklingsarbete inom förskolan, fritidshemmet och skolan bedrivs både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.

Här kan du hitta information om pågående utvecklingsarbeten/projekt som pågår inom barn och utbildnings verksamhetsområde och ta del av förskolan och skolans systematiska kvalitetsarbete.

 • barn på förskola

  Kvalitetsenkät förskola

  Undersökningar i förskolan och skolan är en del i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten. Syftet med undersökningarna är att mäta hur kvaliteten upplevs i våra pedagogiska verksamheter.

 • Liten pojke experimenterar

  Naturvetenskap och teknik för alla

  I våra förskolor och grundskolor arbetar vi med Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Det är ett frågebaserat och undersökande arbetssätt, med experiment som grund.

 • Barn visar sina händer täckta med färg

  Skapande förskola och skola

  I Hjo arbetar våra förskolor och skolor med Kulturrådets projekt "Skapande förskola" och "Skapande skola". Projekten ska stärka samverkan mellan förskolan/skolan och det professionella kulturlivet.

 • SOLA kommunens språk och litteraturarbete

  I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

 • Synpunkten

  Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter!

 • Syskon ligger på golvet och läser i en bok

  Systematiskt kvalitetsarbete

  Det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan, fritidshemmet och skolan bedrivs både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.