Kommunens klimatlöften 2024–2026

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har antagit nya klimatlöften för 2024–2026. Kommunernas klimatlöften är konkreta åtgärder där vi kan bidra till utsläppsminskningar så att den västsvenska ekonomin kan bli fossiloberoende till år 2030!

Hjo kommun står bakom kraftsamlingen Klimat 2030. Som ett led i arbetet ställer vi oss därför bakom kommunernas klimatlöften - konkreta åtgärder där vi kan bidra till utsläppsminskningar. 

Våra klimatlöften 2024–2026:

 • Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 • Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 • Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning
 • Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 • Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 • Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 • Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 • Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 • Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 • Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 • Vi använder cirkulära möbler.
 • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 • Vi bygger i trä.