Nedtagning av träd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Har du önskemål om att få träd nedtagna som står på kommunens mark?

För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en bedömning i varje enskilt fall behöver vi en ansökan som beskriver vilket träd som ni önskar få nedtaget och skälet till det. Kom ihåg att även de närmsta grannarna måste medge sitt godkännande till nedtagning av träd.

Bedömningen görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värde
  • Trädets kondition

Generellt är kommunen restriktik med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd.

Träd tas inte ner för att:

  • löv/barr/frön blåser in på privatägd tomtmark
  • de skymmer parabolaantennen
  • de skyggar bostadshus, tomtmark eller vegetation

Här hittar du blanketten Ansökan om nedtagning av träd