Tillbyggnad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Att göra en tillbyggnad kräver bygglov. Inom detaljplanelagt område behöver du först kontrollera så att detaljplanen tillåter den tillbyggnad du planerar.

Alla ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen.

Här hittar du mer information om du ska göra ändringar på fasaden, förändra konstruktionen, förändra planlösningen eller ändra användningsområde för en byggnad.