Priser för lokalbokning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här hittar du priser för de olika lokalerna, anläggningarna och grönytorna som du kan boka via kommunen.

Tabellerna visar priser för olika kategorier. Kategorierna beskrivs här:

Idrottslokaler:

  1. Föreningar med säte i Hjo
  2. Ej bidragsberättigade föreningar och privatpersoner
  3. Föreningar från annan kommun

Övriga lokaler:

  1. Föreningar och privatpersoner med säte i Hjo
  2. Företag med säte i Hjo
  3. Föreningar och företag från annan kommun
Guldkrokshallen
Kategori 1 (kr/h) 2 (kr/h) 3 (kr/h)
A- och B-hall 95 190 290
Entrébelagda arrangemang/dag 556
+10 % av biljettintäkterna
1113
+10 % av biljettintäkterna
1781
+10 % av biljettintäkterna
Bordtennis & kampsportsrum 40 77 111
Klubblokal/mötesrum/dag 283 283 283
Omklädningsrum (endast) 40 77 111
Tennis - Kostnad/bana
Kategori Medlem Hjo tennisklubb (kr/h) Ej medlem i Hjo tennisklubb (kr/h) 3 (kr/h)
Hjo tennishall 95 190 290
Tennisbanorna i Stadsparken 80 150  
Gymnastikhallar
Kategori 1 (kr/h) 2 (kr/h) 3 (kr/h)
Hammarnskolan 79 151 283
Guldkroksskolan 79 151 283
Korsberga 79 151 283
Estridskolan 79 151 283
Konstgräsplanen
Kategori 1 (kr/h) 2 (kr/h) 3 (kr/h)
Hela planen 1/1-31/3 111 222 346
Hela planen 1/4-31/12 95 190 283
Halva planen/7-manna 1/1-31/3 77 151 233
Halva planen/7-manna 1/4-31/12 56 111 172
Park biograf och teatersalong
Kategori 1 (kr/dag) 2 (kr/dag) 3 (kr/dag)
Bokning 1113 3338 5564
Offentligt arrangemang med entré Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Lilla park
Kategori 1 (kr/dag) 2 (kr/dag) 3 (kr/dag)
Sluten aktivitet utan kök och porslin 1669 3338 3338
Sluten aktivitet med kök och porslin 2226 4451 4451
Offentligt arrangemang med entré, utan kök Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Offentligt arrangemang med entré, med kök Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Föreningsmöte utan kök 556 - -
Timbokning (Observera: dagbokning går före timbokning) 190 389 -
Säsongsbokningar. Gäller möten och repetitioner minst 3 gånger per halvår (För offentliga arrangemang med entré gäller ordinarie taxa) 556 - -
Säsongsbokningar med kök 779 - -
Hela park
Kategori 1 (kr/dag) 2 (kr/dag) 3 (kr/dag)
Sluten aktivitet utan kök 2226 5564 7790
Sluten aktivitet med kök och porslin  2781 6676 8902
Offentligt arrangemang med entré, utan kök Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Offentligt arrangemang med entré, med kök och porslin  Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Kulturkvarteret
Kategori 1 (kr/dag) 2 (kr/dag) 3 (kr/dag)
Estrid Ericsonsalen 556 1113 2781
Kulturcaféet 277 935 1725
Estrid Ericsonsalen, entrébelagt arrangemang (ex. föreläsning) Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Kulturcaféet entrébelagt arrangemang (ex. föreläsning) Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Kulturskolan - Musikal/Bildsal
Tillfälle mindre än 5 h 334
Heldag 556
Lördag, Söndag eller annan helgdag 779
Helgbokning 1669
Marknadsbod
Grön marknadsbod/dag 102
Gul marknadsbod/dag 102
Brun marknadsbod/dag 102
Badhytt
Dygnshyra 66
Säsongshyra 1/6-31/8 2226