Priser för lokalbokning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här hittar du priser för de olika lokalerna, anläggningarna och grönytorna som du kan boka via kommunen.

Tabellerna visar priser för olika kategorier. Kategorierna beskrivs här:

Idrottslokaler:

  1. Föreningar med säte i Hjo
  2. Ej bidragsberättigade föreningar och privatpersoner
  3. Föreningar från annan kommun

Övriga lokaler:

  1. Föreningar och privatpersoner med säte i Hjo
  2. Företag med säte i Hjo
  3. Föreningar och företag från annan kommun
Guldkrokshallen
Kategori 1 (kr/h) 2 (kr/h) 3 (kr/h)
A- och B-hall 93 186 284
Entrébelagda arrangemang/dag 545
+10 % av biljettintäkterna
1091
+10 % av biljettintäkterna
1746
+10 % av biljettintäkterna
Bordtennis & kampsportsrum 39 75 109
Klubblokal/mötesrum/dag 277 277 277
Omklädningsrum (endast) 39 75 109
Tennishallen
Kategori 1 (kr/h) 2 (kr/h) 3 (kr/h)
Kostnad/bana 93 186 284
Gymnastikhallar
Kategori 1 (kr/h) 2 (kr/h) 3 (kr/h)
Hammarnskolan 77 148 277
Guldkroksskolan 77 148 277
Korsberga 77 148 277
Estridskolan 77 148 277
Konstgräsplanen
Kategori 1 (kr/h) 2 (kr/h) 3 (kr/h)
Hela planen 1/1-31/3 109 218 339
Hela planen 1/4-31/12 93 186 277
Halva planen/7-manna 1/1-31/3 75 148 228
Halva planen/7-manna 1/4-31/12 55 109 169
Park biograf och teatersalong
Kategori 1 (kr/dag) 2 (kr/dag) 3 (kr/dag)
Bokning 1091 3273 5455
Offentligt arrangemang med entré Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Lilla park
Kategori 1 (kr/dag) 2 (kr/dag) 3 (kr/dag)
Sluten aktivitet utan kök och porslin 1636 3273 3273
Sluten aktivitet med kök och porslin 2182 4364 4364
Offentligt arrangemang med entré, utan kök Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Offentligt arrangemang med entré, med kök Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Föreningsmöte utan kök 545 - -
Timbokning (Observera: dagbokning går före timbokning) 186 381 -
Säsongsbokningar. Gäller möten och repetitioner minst 3 gånger per halvår (För offentliga arrangemang med entré gäller ordinarie taxa) 545 - -
Säsongsbokningar med kök 764 - -
Hela park
Kategori 1 (kr/dag) 2 (kr/dag) 3 (kr/dag)
Sluten aktivitet utan kök 2182 5455 7637
Sluten aktivitet med kök och porslin  2726 6545 8727
Offentligt arrangemang med entré, utan kök Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Offentligt arrangemang med entré, med kök och porslin  Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Kulturkvarteret
Kategori 1 (kr/dag) 2 (kr/dag) 3 (kr/dag)
Estrid Ericsonsalen 545 1091 2726
Kulturcaféet 272 917 1691
Estrid Ericsonsalen, entrébelagt arrangemang (ex. föreläsning) Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Kulturcaféet entrébelagt arrangemang (ex. föreläsning) Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna Taxa +10 % av biljettintäkterna
Kulturskolan - Musikal/Bildsal
Tillfälle mindre än 5 h 327
Heldag 545
Lördag, Söndag eller annan helgdag 764
Helgbokning 1636
Marknadsbod
Grön marknadsbod/dag 100
Gul marknadsbod/dag 100
Brun marknadsbod/dag 100
Badhytt
Dygnshyra 65
Säsongshyra 1/6-31/8 2182