Solceller

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Solceller kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

Fristående solenergianläggningar kan i vissa fall kräva bygglov och om de placeras nära vatten kan strandskyddsdispens krävas.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solcellspaneler inom detaljplanelagt område ska vara bygglovsbefriade:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • De ska följa byggnadens form
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

För byggnader som varken omfattas av detaljplan krävs det inte bygglov för solfångare och solceller.