Företagarorganisationer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder cirka 60 000 små, medelstora och stora företag i Sverige. Dessa är organiserade i ett 50-tal bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Svenskt Näringsliv jobbar med opinionsbildning och kunskapsspridning och för ett bättre företagsklimat i Sverige där det är lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Företagarna

Sveriges största företagarorganisation heter Företagarna. Organisationen representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag eller personer som stöttar deras arbete. Företagarna verkar för företagande, företagares rättigheter och för att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation där 2 600 västsvenska företag är medlemmar. Organisationen arbetar för att skapa tillväxt och utveckla företagandet i Västsverige.

Västsvenska Handelskammaren erbjuder ett antal olika affärsnätverk, juridikservice och kan hjälpa till med internationella frågor. Handelskammaren driver också frågor inom företagsutbildning.

Företagarförbundet

Företagarförbundet är en intresseorganisation som främst driver frågor för företag med färre än tio anställda. De minsta företagen är många, hela 96 procent av alla företag i Sverige är småföretag. Förbundet leds av aktiva småföretagare och har idag cirka 30 000 medlemmar över hela landet.

Företagarförbundet arbetar för att det ska vara attraktivare att starta företag, enklare att driva företag samt lönsammare och mindre riskfyllt att anställa i företag.