Systematiskt kvalitetsarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Syskon läser

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan, fritidshemmet och skolan bedrivs både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse samt att vidta lämpliga åtgärder. En del i kvalitetsarbetet är de kvalitetsredovisningar som upprättas i kommunen varje år.