Systematiskt kvalitetsarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan, fritidshemmet och skolan bedrivs både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse samt att vidta lämpliga åtgärder. En del i det systematiska kvalitetsarbetet är den övergripande kvalitetsredovisningen som upprättas i kommunen varje år vilken publiceras nedan.