Ängar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En äng med vallmoblommor.

Har du lagt märke till att vi låter gräset växa där det tidigare var klippta gräsytor? Det gör vi för att skapa blomrika miljöer som gynnar våra livsviktiga pollinerare.

År 2021 påbörjade Hjo kommun ett arbete som har resulterat i att gräsytor motsvarande 7,5 fotbollsplaner har omvandlats till ängar. Ängarna gynnar pollinatörer och den biologiska mångfalden.

På sensommaren slår vi många av våra ängarna med lie eller häst och hässjar höet på gammalt vis.

Här hittar du våra slåtterängar

Ytorna är utspridda i tätorten, vissa ligger inbäddade i bostadsområden, andra ligger i stadskäman eller industriområdet.

Karta över ängar i Hjo kommun

Maden – vår exempeläng

Maden är en centralt belägen äng intill Hjoåns dalgång (nedanför Ådalsvägen), här kommuniceras arbetet med ängar och pollinerare i form av både permanenta skyltar och en "ängsbok" med information.

På Maden har vi också anlagt en mindre visningsrabatt för att besökare ska kunna lära känna arterna på ängen. Varje inventerad art märks med en artskylt för information och kunskapsspridning. 

På sikt är målet med projektet att på ett tydligare sätt knyta samman alla ängsytorna i en sammanhängande grönstruktur.

Varför är det viktigt att skapa blomrika miljöer för pollinerare?

80 procent av städernas grönytor består av gräsmattor. Detta gör att staden blir som en öken för många småkryp, som behöver nektar och pollen. Av landets 300 arter vildbin är idag 30 % hotade eller nära hotade. De kan inte ersättas av tambin. Vissa pollinerare besöker bara få arter av blommor; därför är det viktigt att det finns många olika blommor i landskapet. Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängar skapas mer gynnsamma miljöer för många insekter som är viktiga pollinerare. 

Hjo kommun har gjort ett åtagande inom "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland" som handlar om att skapa blomrika miljöer för pollinerare.

Vad kan du göra?

Villaträdgårdarna i staden blir allt viktigare för pollinerare. Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer om vad du som privatperson kan göra för att gynna våra pollinerare: Hjälp våra vilda pollinatörer (Naturvårdverket).

Kortfilm om Hjo Slåtterängar

På en minut sammanfattar vi arbetet med Hjo Slåtterängar!