Energi

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun ska bli fossiloberoende. Olja, kol, diesel och bensin ska ersättas med förnybar energi som biogas, solenergi, vindkraft och biobränsle för både uppvärmning, transporter och elanvändning.

Utsläppen av koldioxid har sjunkit med 37% sedan 1990. Utbyggnaden av fjärrvärmen har inneburit att vi kunnat ersätta all olje- och eluppvärmning i kommunens samtliga lokaler med fjärrvärme. 2018 var 654 fastigheter anslutna till fjärrvärmesystemet och med den nya flispannan på plats finns nu alla möjligheter till fortsatt utbyggnad.

Vindkraftplanen som antogs 2015 har varit ett viktigt verktyg för att det ska kunna etableras vindkraft inom Hjo kommun. Planen har gett stöd till en utbyggnad av vindkraft som lett till att det idag finns 27 vindkraftverk inom kommunens gränser som tillsammans producerar cirka 110 GWh i form av el. Det är mer än den totala användningen av el i hela kommunen!

Stora framsteg har också gjorts inom kommunkoncernen när det gäller energieffektivisering. Ett 5-årigt program för systematisk energieffektivisering i kommunens fastigheter och belysning har lett till stora energibesparingar. Målen för energieffektiviseringsprogrammet uppnåddes med råge inom de 5 år som det pågick Hjo.

Uppvärmning är en av de stora energislukarna i Sverige. Här nedan får du veta mer om olika typer av uppvärmning, förnybar energi och hur du kan få hjälp av kommunens energirådgivare och av kommunens lokala energibolag Hjo Energi. 

Det finns också krav i lagen på besiktning av oljecisterner, anmälan eller ansökan om tillstånd när en värmepump ska installeras och krav på hur vedeldning i braskaminer och vedpannor sköts. För mer information gå vidare till Miljösamverkan Östra Skaraborg.

 • Åkermark med ett rött hus och fyra vindkraftverk längre bort.

  Vindkraft

  Vindkraft är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling.

 • En matavfallspåse med fruktrester i.

  Biogas

  I Hjo kan vi sortera vårt matavfall som omvandlas till biogas och restprodukten blir ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas som ersätter bensin och diesel som drivmedel i våra fordon.

 • Energirådgivning

  Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till företag, organisationer och hushåll.

Se kortfilmen om Klimat 2030!

Klicka här för att se en film som på bara någon minut sammanfattar innebörden av Klimat 2030.