Cirkulär möbelhantering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Två stolar som ska cirkuleras istället för att slängas.

Hjo kommun arbetar med "cirkulär möbelhantering" i sina verksamheter. Istället för att köpa nya möbler ska vi först undersöka möjligheten att återanvända de möbler som redan finns. Vi gör detta för klimatets och miljöns skull men också för att skapa lokala arbetstillfällen. På lång sikt är det också ekonomiskt hållbart att använda möbler som kan leva länge istället för en slit- och slängkultur!

Bakgrund

Kommunala kontorsmöbler är gjorda för ett långt liv i hög kvalitet. Ändå slängs många av dem i förtid när verksamheter flyttar, behov ändras eller man helt enkelt tröttnar på stilen. Hjo kommun är inget undantag. Även här köper vi nya möbler utan att först utesluta möjligheten att återvända en befintlig möbel i organisationen. Förråden är fyllda med undanställda möbler. 

Nytt tänk!

2018 antog kommunfullmäktige en Hållbarhetsstrategi. Enligt den ska ”kommunen vara en förebild i kretsloppstänkande”. Det handlar om att förebygga avfall genom att konsumera hållbart, återvinna och återbruka så långt det är möjligt. För att leva upp till målen i hållbarhetsstrategin har kommunledningsgruppen fattat ett principbeslut om att det från och med nu inte ska köpas in några nya möbler utan att först undersöka möjligheten att återanvända eller reparera redan befintliga möbler.

Hur gör vi?

Grundtanken är att möbler betraktas som kommunens gemensamma egendom. Vi försöker att så långt det är möjligt hitta användning för möbler istället för att lagra dem i förråd. Ett webbaserat program hjälper oss att skapa ett sökbart Möbelbibliotek där vi enkelt hittar alternativ till nyinköp. 

Redan idag är Arbetsmarknadsenheten behjälpliga med att renovera möbler, när detta är möjligt. Även fortsättningsvis kommer AME ta sig an uppdrag som gör att vi kan förlänga möblers livslängd eller hitta nya användningsområden för dem. 

För större mängder kvalitetsmöbler som behöver renoveras är det lämpligt att hämta offert  från någon av våra lokala möbelhantverkare som kan utföra hantverksmässiga renoveringar med kvalitetsgaranti. 

Vill du läsa mer om vårt pågående arbete med cirkulär möbelhantering så finns en rapport om arbetet här.

Kopplingen till Agenda 2030

Sverige har en lång väg att gå innan vi uppnår en mer hållbar konsumtion. Att förlänga livslängden på möbler är ett sätt att bidra till mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringar). Samtidigt skapas arbetstillfällen för människor lokalt vilket bidrar till ekonomisk tillväxt (mål 8). Genom att renovera och fräscha upp de möbler som finns med hjälp av arbetsmarknadsenheten skapas också meningsfulla arbetsuppgifter för personer som för tillfället inte har en anställning. Detta bidrar till mål 10 (Minskad ojämlikhet). 

Film om Cirkulär möbelhantering i Hjo!

I den här kortfilmen berättar vi om vårt arbete med cirkulär möbelhantering. Genom att återbruka redan befintliga möbler i stället för att köpa nya kan vi göra något bra för både miljön och plånboken. En del möbler rekonditioneras vilket skapar lokala arbetstillfällen!