Cirkulär möbelhantering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun ska införa en mer "cirkulär möbelhantering" i sina verksamheter. Istället för att köpa nya möbler ska vi först undersöka möjligheten att återanvända de möbler som redan finns. Vi gör detta för klimatets och miljöns skull men också för att skapa lokala arbetstillfällen. På lång sikt är det också ekonomiskt hållbart att använda möbler som kan leva länge istället för en slit- och slängkultur!

Bakgrund

Kommunala kontorsmöbler är gjorda för ett långt och kvalitativt liv. Ändå slängs många av dem i förtid när verksamheter flyttar, behov ändras eller man helt enkelt tröttnar på stilen. Hjo kommun är inget undantag. Även här köper vi nya möbler utan att först utesluta möjligheten att återvända en befintlig möbel i organisationen. Förråden är fyllda med undanställda möbler. 

Nytt tänk!

2018 antog kommunfullmäktige en Hållbarhetsstrategi. Enligt den ska ”kommunen vara ett föredöme i kretsloppstänkande”. Det handlar om att förebygga avfall genom att konsumera hållbart, återvinna och återbruka i möjligaste mån. För att leva upp till målsättningarna i hållbarhetsstrategin har kommunledningsgruppen fattat ett principbeslut om att det fr o m nu inte ska köpas in några nya möbler utan att först undersöka möjligheten att återanvända eller reparera redan befintliga möbler.

Hur gör vi?

Grundtanken är att möbler betraktas som kommunens gemensamma egendom. Vi försöker att i möjligaste mån hitta användning för möbler istället för att lagra dem i förråd. Ett webbaserat program hjälper oss att skapa ett sökbart Möbelbibliotek där vi enkelt hittar alternativ till nyinköp. 

Redan idag är Arbetsmarknadsenheten behjälpliga med att renovera möbler, när detta är möjligt. Även fortsättningsvis kommer AME ta sig an uppdrag som gör att vi kan förlänga möblers livslängd eller hitta nya användningsområden för dem. 

För större mängder kvalitetsmöbler som behöver renoveras så är det lämpligt att inhämta offert  från någon av våra lokala möbelhantverkare som kan utföra hantverksmässiga renoveringar med kvalitetsgaranti. 

Vill du läsa mer om vårt pågående arbete kring cirkulär möbelhantering så finns en rapport om arbetet här.

Kopplingen till Agenda 2030

Sverige har en lång väg att gå innan vi uppnår en mer hållbar konsumtion. Att förlänga livslängden på möbler är ett sätt att bidra till mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringar). Samtidigt skapas arbetstillfällen för människor lokalt vilket bidrar till ekonomisk tillväxt (mål 8) Genom att renovera och fräscha upp de möbler som finns med hjälp av arbetsmarknadsenheten skapas också meningsfulla arbetsuppgifter för personer som för tillfället inte har en anställning. Detta bidrar till mål 10 (Minskad ojämlikhet). 

Så förlängde vi livet på biostolarna !

I november 2020 öppnade vi vårt förråd fullt av gamla biostolar, så att Hjoborna fick komma och hämta sin egen biostol. Efter två utlämningstillfällen var berget av biostolar borta och istället finns de nu spridda runtom i Hjobornas hem. #biostolhjo