Hållbar utveckling och miljö

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo vill vara en attraktiv och hållbar kommun som ger medborgarna förutsättningar för ett gott liv.

Arbetet för ett hållbart Hjo är en direkt del i Hjo kommuns arbete med att nå vår vision – Tillsammans skapar vi framtiden Hjo. I Hjo tar vi ett gemensamt ansvar för framtiden.

Vägen till ett hållbart samhälle är en förändringsprocess som innebär en utveckling där både naturens resurser och mänskliga förmågor nyttjas medvetet och balanserat. Sambandet mellan hållbara satsningar och en lokal utveckling är tydlig. På det lokala planet är kommunen en betydande aktör i arbetet för att nå såväl de globala som nationella och regionala målen för hållbar utveckling.

Hållbarhetsarbetet har tre dimensioner - social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.