Hållbarhet, klimat och miljö

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Natur i glasboll

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. På de här sidorna kan du läsa om hur Hjo kommun arbetar med miljömässig hållbarhet.

Det är mer angeläget än någonsin för både kommunen och alla andra aktörer i samhället att ta sig an de miljö- och klimatutmaningar vi står inför.
I Parisavtalet från 2015 enades världens länder om att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, helst under 1,5 grader. Den globala uppvärmningen orsakas av utsläpp av växthusgaser.

I Sverige släpper vi ut cirka 8 ton växthusgaser per person och år. För att klara målen i Parisavtalet behöver utsläppen minska till cirka 1 ton per person och år. Detta kommer både kräva ny teknik och nya levnadsvanor. 

Kommunfullmäktige antog i november 2018 en Hållbarhetsstrategi som pekar ut viktiga fokusområden för att uppnå miljömässig hållbarhet. Transporter, måltider, energi, kretslopp och giftfri miljö samt hållbar samhällsplanering är våra fokusområden under kommande år:

Klimat 2030

Hjo kommun har skrivit på Klimat 2030.