Hållbar utveckling och miljö

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo vill vara en attraktiv och hållbar kommun som ger medborgarna förutsättningar för ett gott liv.

Kommunfullmäktige antog i november 2018 en Hållbarhetsstrategi som pekar ut viktiga fokusområden för att uppnå ekologisk hållbarhet. Det är mer angeläget än någonsin för både kommunen och alla andra aktörer i samhället att ta sig an de miljöutmaningar vi står inför. I det så kallade Parisavtalet enades i princip samtliga världens länder år 2015 om att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, helst under 1,5 grader. Den globala uppvärmningen orsakas av utsläpp av växthusgaser.

I Sverige släpper vi ut cirka 7 ton växthusgaser per person och år. För att klara målet på under 2 grader global uppvärmning behöver utsläppen minska till cirka 1 ton per person och år. Detta kommer både kräva ny teknik och nya levnadsvanor. 

Detta är Hjo kommuns bidrag för att nå de svenska miljömålen.