Hållbar utveckling och miljö

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo vill vara en attraktiv och hållbar kommun som ger medborgarna förutsättningar för ett gott liv.

Arbetet för ett hållbart Hjo är en del i arbetet med att nå vår vision – Tillsammans skapar vi framtiden Hjo. I Hjo tar vi ett gemensamt ansvar för framtiden. Hållbarhetsarbetet har tre dimensioner - social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.  

Kommunfullmäktige antog i november 2018 en Hållbarhetsstrategi som pekar ut viktiga fokusområden för att uppnå ekologisk hållbarhet. 

Detta är Hjo kommuns bidrag för att nå de svenska miljömålen.