Skyddsvärda träd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Sverige har ett av Europas största bestånd av stora och gamla träd. Det för med sig ett stort avsvar för de äldre lövträden.

Träd är fulla av liv

Gamla, grova, ihåliga träd ger ofta plats åt en stor artrikedom och är viktiga för den biologiska mångfalden. De gamla träden erbjuder både boplats och rikligt med föda åt mängder av växter och djur som är beroende av träden för sin överlevnad.

Så känner du igen skyddsvärda träd

  • Träd som är särskilt skyddsvärda ska uppfylla något av följande villkor:
  • Stammen är grövre än tre meter runt om,
  • De är äldre än 140-200 år
  • De har ett stort håll i stammen.

De vanligaste skyddsvärda träslagen är ek, alm, lind och ask. De finns oftast i parker, alléer, hagmarker, på gårdar och kyrkogårdar.

Projektet Värna skyddsvärda träd

Hjo kommun har deltagit i projektet "Värna skyddsvärda träd" tillsammans med 15 andra kommuner. Syftet med projektet är att öka kunskapen om värdet av stora, gamla träd och hur dessa kan skyddas och skötas.

Du kan läsa mer om värdefulla träd i broschyrerna "Därför är vissa träd mer värdefulla än andra" och "Äger du ett gammalt träd?".

Som symbol för alla skyddsvärda träd i Hjo kommer så utsågs ett särskilt symbolträd  2014.