Stöd och Omsorg

Akut social hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Anhörig och närstående

Kommunen ska erbjuda anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet, som är långvarigt sjuk, äldre, eller har någon form av funktionsnedsättning.

Dödsfall och begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Personer som bor i kommunen kan ansöka om försörjningsstöd om man saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Familj, barn och ungdom

Arbete- och socialtjänsts uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem.

Funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om de insatser som kommunen har att erbjuda personer med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Föreningsbidrag från Vård och Omsorg och Socialtjänsten

Varje år finns det möjlighet att söka föreningsbidrag från Vård och Omsorg och och Socialtjänsten. Sista ansökningsdag är 31 mars.

God man, förvaltare och förmyndare

Här hittar du information om vad en god man är, vem som kan få en god man och vad den gode mannen har för uppgifter. Här hittar du också information om vem som kan bli god man.

Hälso- och sjukvård

Målet med kommunal hälso- och sjukvård är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet.

Integration och flyktingmottagning

Målet för integrationsenhetens verksamhet är att ge den enskilde individen förutsättningar till att bli självförsörjande samt delaktig och inkluderad i det svenska samhället.

Kvalitet och utveckling

Vård och Omsorg ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet för äldre och personer med en funktionsnedsättning. Vi arbetar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på våra insatser.

Missbruk och beroende

Dricker du för mycket alkohol och vill ha hjälp med detta? Eller är du orolig för någon anhörig som du tycker dricker för mycket alkohol eller missbrukar narkotika?

Stöd till hot- och våldsutsatta

Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Det kan till exempel vara kvinnor som blir slagna av män, våld i samkönade relationer eller barn som bevittnat våld eller själva blir utsatta för våld.

Äldreomsorg

Hjo kommuns äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies