Stöd och Omsorg

Akut social hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Alkohol, droger och spel

Dricker du för mycket alkohol och vill ha hjälp med detta? Eller är du orolig för någon anhörig som du tycker dricker för mycket alkohol, missbrukar narkotika eller spelar för mycket?

Anhörig/närstående stöd

Kommunen ska erbjuda anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet, som är långvarigt sjuk, äldre, eller har någon form av funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens mål är att ge de kommuninvånare som kommer till oss så bra förutsättningar som möjligt för att skaffa sig en hållbar egen försörjning.

Dialogen

Dialogen är Hjo kommuns öppenvårdsenhet. Vi arbetar bland annat med familjestöd, olika gruppverksamheter och behandling och rådgivning vid problem med alkohol och narkotika. Du kan kontakta oss för att få hjälp med olika frågor utan att först ha kontaktat socialtjänsten eller någon annan myndighet. Till oss är alla välkomna!

Digitalt stöd

Här har vi samlat länkar till sidor som kan vara till hjälp om du upplever att du eller någon annan i din närhet inte mår bra och behöver stöd och hjälp.

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Personer som bor i kommunen kan ansöka om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd om man saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Via Skövde kommun kan man även ansöka om budget- och skuldrådgivning eller få konsumentvägledning. Läs vidare hur du ansöker om hjälp och stöd under respektive sida.

Familj, barn och ungdom

Arbete och socialtjänsts uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem.

Funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om de insatser som kommunen har att erbjuda personer med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvård

Målet med kommunal hälso- och sjukvård är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet.

Integration

Målet för integrationsenhetens verksamhet är att ge den enskilde individen förutsättningar till att bli självförsörjande samt delaktig och inkluderad i det svenska samhället.

Kvalitet och utveckling

Vård och Omsorg ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet för äldre och personer med en funktionsnedsättning. Vi arbetar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på våra insatser.

Psykiskt mående

Här har vi samlat stöd som finns att få kring sitt psykiska mående i Hjo med omnejd samt digitalt.

Stöd till hot- och våldsutsatta

Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Det kan till exempel vara kvinnor som blir slagna av män, våld i samkönade relationer eller barn som bevittnat våld eller själva blir utsatta för våld.

Vill du bli God Man?

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska?

Äldreomsorg

Hjo kommuns äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies