Ikon för stöd och omsorg. Stöd och Omsorg

Akut socialt stöd

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Alkohol, droger och spel

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol, spelar för mycket eller använder narkotika? Eller oroar du dig för någon i din närhet? Det finns hjälp att få – här kan du läsa mer om vart du kan vända dig.

Anhörig/närstående stöd

Kommunen ska erbjuda anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet, som är långvarigt sjuk, äldre, eller har någon form av funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsenheten, AME

Arbetsmarknadsenhetens mål är att ge de kommuninvånare som kommer till oss så bra förutsättningar som möjligt för att skaffa sig en hållbar egen försörjning.

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Du som bor i kommunen kan ansöka om försörjningsstöd om du inte kan försörja dig på något annat sätt eller få konsumentvägledning. Läs vidare hur du ansöker om hjälp och stöd under respektive sida.

Familj, barn och ungdom

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära enstaka samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om de insatser som kommunen har att erbjuda personer med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

God man och förvaltare

Här hittar du information om vad en god man är, vem som kan få en god man och vad den gode mannen har för uppgifter. Här kan du också läsa om vem som kan bli god man.

Hälso- och sjukvård

Målet med kommunal hälso- och sjukvård är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet.

Integration

Målet för integrationsenhetens verksamhet är att ge den enskilde individen förutsättningar till att bli självförsörjande samt delaktig och inkluderad i det svenska samhället.

Kvalitet och utveckling

Vård och Omsorg ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet för äldre och personer med en funktionsnedsättning. Vi arbetar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på våra insatser.

Psykiskt mående

Här har vi samlat stöd som finns att få kring sitt psykiska mående i Hjo med omnejd samt digitalt.

Våld i nära relation

Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer. Det kan till exempel vara en kvinna eller man som blir slagen av sin partner, barn som bevittnat våld eller barn som själva blir utsatta för våld.

Äldre

Hjo kommuns äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre.

Öppenvården

Dialogen är Hjo kommuns öppenvårdsenhet. Vi arbetar bland annat med familjestöd, olika gruppverksamheter och behandling och rådgivning vid problem med alkohol och narkotika. Du kan kontakta oss för att få hjälp med olika frågor utan att först ha kontaktat socialtjänsten eller någon annan myndighet. Till oss är alla välkomna!

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies