Skapa trygghet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun arbetar för att skapa trygghet för alla. Här kan du läsa mer om kommunens arbete samt om hur du kan bidra till att skapa trygghet.

Hjo kommun arbetar enligt metoden "Effektiv samordning för trygghet", EST, för att skapa trygghet för alla. Arbetet inkluderar en bred representation av lokalsamhället med personer från näringslivet, frivilligorganisationer, kommunala verksamheter och statliga myndigheter, till exempel Polisen.

EST-metoden är en kunskapsbaserad arbetsprocess som lägger tyngden på regelbunden kartläggning av otrygghetsskapande faktorer och samverkan mellan olika delar av samhället. Arbetet och och samarbetet pågår hela tiden. 

Lokala Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är uppdragsgivare och mottagare av det EST-gruppen producerar och arbetar med, till exempel lägesbilder och information. Kommunens säkerhetsfunktion (säkerhetsstrateg?) samordnar det praktiska arbetet och planerar trygghetsskapande aktiviteter och åtgärder tillsammans med medverkande organisationer och företag. 

 • Brottsförebyggande rådet

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

 • Klotter

  Skadegörelse, till exempel i form av klotter, är olagligt. Att snabbt åtgärda klotter och annan skadegörelse är viktigt för tryggheten.

 • Närbild på polisbil

  Polisens och kommunens medborgarlöfte

  Ett medborgarlöfte är en åtgärd som polisen och kommunen kommer överens om att vidta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.

 • Skydda dig mot bostadsinbrott

  Varje år sker tusentals bostadsinbrott i Sverige. Här får du några råd om hur du kan minska risken för inbrott.