Trygghetsskapande arbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun arbetar för att skapa trygghet för alla. Här kan du läsa mer om kommunens arbete samt om hur du kan bidra till att skapa trygghet.

 • Karta som visar att flest upplever otrygghet i centrala Hjo Stad

  Aktuell lägesbild

  Här hittar du den senaste lägesbilden från kommunens kartläggning av otrygghet i Hjo kommun. Lägesbilden omfattar sex månaders rapportering och skapas i september och mars varje år.

 • Brottsförebyggande rådet och samverkan

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

 • Klotter

  Skadegörelse, till exempel i form av klotter, är olagligt. Att snabbt åtgärda klotter och annan skadegörelse är viktigt för tryggheten.

 • Skydda dig mot bostadsinbrott

  Varje år sker tusentals bostadsinbrott i Sverige. Här får du några råd om hur du kan minska risken för inbrott.

 • Tipsa om otrygghet

  Här kan du tipsa kommunen om otrygghetsskapande händelser eller platser i Hjo. Vi arbetar aktivt tillsammans med Polisen för att förebygga brott och skapa trygghet i den offentliga miljön.