Fritidsfiske

Kontakter

Kräftfiske i Vättern

Kräftfiske på allmänt vatten i Vättern är tillåtet utan krav på tillstånd endast under helger från och med den andra fredagen i augusti, som 2017 infaller den 11 augusti, till och med den andra söndagen i september, som 2017 infaller den 10 september.

Under dessa helger får fiske bedrivas från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00.  På så sätt anses allmänhetens intresse för kräftfiske tillgodosetts och tillstånd för kräftfiske på allmänt vatten under övrig tid på året ges endast till licensierade yrkesfiskare. 

Se vidare information och regler gällande kräftfiske i Vättern här!

Fiske i Mullsjön

Mullsjön är en av länets fiskrikaste sjö med gott om gädda, abbore och mört. Långgrunda stränder gör att fisket kan ske endast från båt. Den är ca 400 ha stor och har ett största djup på 3,5 m. Bra vatten kvalitet, siktdjup ca 3m. pH-värde runt 7. Sjön är grund och blir fort varm.

Fiskesätt:

Sportfiske & Pimpel

Fiskearter:

Gädda, Abborre, Lake, Mört, Sutare och Gös.

Mer info om Mullsjön hittar du här!