Kräftfiske i Vättern

Kräftfiske i Vättern är endast tillåtet under särskilda perioder. Var också uppmärksam på om du fiskar på enskilt vatten eller på allmänt vatten då olika regler och tidsperioder gäller.

Olika regler beroende på var i Hjo du fiskar

Det vatten som kommunen äger (enskilt vatten) har ett regelverk och det vatten som länsstyrelserna ansvarar för (allmänt vatten) följer ett annat. Du ser vem som äger de olika vattnen på kartan, där kommunens vatten är markerat med mörkblå färg. Kartan hittar du i länklistan.

Fiska kräftor i Hjo kommuns enskilda vatten

Kräftpremiär på Hjo kommuns enskilda vatten i Vättern sker alltid den fjärde fredagen i juli kl. 17.00. Kräftfisket pågår sedan under alla helger, från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00, till och med den andra söndagen i september. 

  • Tillståndet gäller kommunens enskilda vatten inom ett avstånd från land och 300 meter ut. Se områden och exakta koordinater här.
  • Redskapen får bara användas inom Hjo kommuns vatten i Vättern och en vuxen person ska deltaga i fisket. 
  • Kräftor som är mindre än 10 cm ska omgående släppas tillbaka på den plats där de tagits upp. 
  • Högst 6 kräftburar eller håvar per person är tillåtet. 
  • Person som lagt bur ska vara närvarande när buren tas upp. 
  • Utmärkning av kräftburarna ska ske med röd, orange, gul eller vit fiskekula med en diameter av minst 15 cm. Fiskekulan ska vara märkt med fiskarens namn och adress eller namn och telefonnummer samt ett ER (enskild rätt). 
  • Som bete får endast användas fisk från Vättern eller fisk som varit fryst.
  • Kräftfiske för privatpersoner är endast för enskilt bruk. Det är alltså inte tillåtet att sälja fångade kräftor. Om du inte har möjlighet att fiska egna, kan du alltid beställa Vätternkräftor i fiskebutiken i Hjo Hamn, Hjo Sik.

Fiska kräftor på allmänt vatten

Läs mer om regler för kräftfiske på allmänt vatten.

Kontakt

Under för- och eftersäsong kontakta hamnvärd på telefonnummer 0503-350 85 vardagar kl. 07:00-16:00.