Hjo kommuns värdegrund och ledarmodell

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Genom vår värdegrund – Det goda mötet - bidrar vi som arbetar i Hjo kommun till att uppfylla visionen – Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.

Visionen för hela Hjo betonar vikten av att vi gör saker tillsammans. Hjo är en liten kommun och det ska märkas att här finns utrymme för det goda mötet, även när det  är svåra möten. Kommunen är en viktig aktör i samhället och en viktig förebild för att leva visionen. Därför har vi en värdegrund i vår organisation – Det goda mötet. 

Vår kommun ska kännetecknas av

  • Att vi möjliggör medskapande
  • Att man får vara med och påverka
  • Att vi lyssnar och ser varandra.

Genom att leva vår värdegrund bidrar vi som arbetar i Hjo kommun till att uppfylla visionen – Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.

Att arbeta i en kommun innebär att arbeta i demokratibranschen. Oavsett i vilken av kommunens olika verksamheter man arbetar så är man som kommunanställd stolt över att vara med och utveckla samhället, verksamheten och individer. Vi som jobbar i Hjo kommun går till jobbet för att arbeta för kommunen Hjo och för Hjoborna.

Att vara ledare är att vara kulturpåverkare. Tillsammans har kommunens chefer tagit fram en Ledarmodell som ska hjälpa oss att arbeta i enlighet med vår vision och vår värdegrund. Här nedan kan du ta del av vår ledarmodell.

Hjo kommuns värdegrund-Det goda mötet

Hjo kommuns ledarmodell