Sotning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Hur ofta måste jag sota min skorsten?

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Kommunen bestämmer hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar dessutom om taxan (priset) för sotningen. För att få reda på vad som gäller din anläggning ska du kontakta din kommun.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

För att läsa mer om sotning och brandskyddskontroll, samt om avgifter för detta, gå in på Räddningstjänsten Skaraborgs hemsida.