Korsberga skola F-6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Skolgården på Korsberga skola, med en klätterställning i mitten.

Korsberga skola ligger i Korsberga cirka 12 km väster om Hjo tätort och är en F-6 skola med ca 80 elever. På skolan finns även fritidshem och granne med skolan ligger förskolan Björkdungen.

Arbetssätt

Klasserna på skolan är åldersintegrerade vilket innebär att vi har delat in oss i årkurs F-1, årskurs 2-3 och årskurs 4-6. Vi har en stor nyrenoverad skolgård och nära till den natursköna skolskogen. Några gånger per termin arbetar vi med temadagar i tvärgrupper med samtliga elever på skolan. Detta stärker både trygghet, gemenskap samt utvecklandet av olika förmågor och kunskaper.

Raster och utemiljö

Rasterna är en viktig del av elevernas sammanhållna skoldag och vi arbetar aktivt med kamratskapande rastaktiviteter. Våra fritidspedagoger ansvarar för att plocka fram och plocka bort material till veckans rastaktivitet, varje förmiddagsrast.

Vi jobbar också med projektet RastA där vi tar fram mer planerade rastaktiviteter som skapar engagemang hos eleverna samtidigt som det förebygger konflikter i gruppen.

Vision

Vi strävar även efter en likvärdighet med övriga F-6 skolor i kommunen samtidigt som vi är måna om landbygdsskolan indentitet och tillgångar.

På Korsberga skola strävar vi efter att eleverna ska känna trygghet och glädje inför sin skoldag. En förutsättning för att utveckla sina ämneskunskaper, men även kunskap om sig själv och livet tillsammans med andra. Att utvecklas till en demokratisk medborgare som tar ansvar i både stort och smått.

En vuxen sitter med ett barn i knät i ett bibliotek.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Biblioteket på Estrid Ericsonskolan.

Alla grundskolor i Hjo har skolbibliotek, centralt belägna i skolornas egna lokaler.

Två föräldrar på promenad i skogen med två små barn.

FRIS, Familjens Röst I Skolan, är en föräldraförening som vill stärka kontakten mellan föräldrar och förskola/skola.