Korsberga skola F-6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Korsberga skola

Korsberga skola ligger i Korsberga ca 12 km väster om Hjo tätort och är en liten F-6 skola med ca 65 elever. På skolan finns fritidshemmet, Fladdermusen och granne med skolan ligger också förskolan Björkdungen med ca 50 barn.

Arbetssätt

Klasserna på skolan är åldersintegrerade vilket innebär att vi har delat in oss i årkurs F-1 solen, årskurs 2-3 månen och årskurs 4-6 stjärnan. Vi har en stor nyrenoverad skolgård och nära till den natursköna skolskogen. Några gånger per termin arbetar vi med temadagar i tvärgrupper med samtliga elever på skolan. Detta stärker både trygghet, gemenskap samt utvecklandet av olika förmågor och kunskaper.

Rasterna är en viktig del av elevernas sammanhållna skoldag och vi arbetar aktivt med kamratskapande rastaktiviteter. Våra fritidspedagoger ansvarar för att plocka fram och plocka bort material till veckans rastaktivitet, varje förmiddagsrast.

Vision

Korsberga skola arbetar för att vara en skola där vi tar hand om varandra och hjälper varandra att utvecklas efter bästa möjliga förmåga både socialt och kunskapsmässigt. Som ett led i detta arbetar vi efter tre förhållningssätt:

  • Alla får alltid vara med i gemenskapen
  • När någon säger STOP, sluta, måste man sluta
  • Ingen elev bestämmer över någon annan elev

På Korsberga skola vill vi ge varandra TUR, Trygghet, Utveckling och Respekt. Detta är en del av vårt värdegrundsarbete precis som tanken om KASAM (känsla av sammanhang) för både barn och vuxna.

Våra skoldagar ska vara meningsfulla, begripliga och hanterbara för alla, både stora och små.

Om- och tillbyggnad

Under hösten 2020 påbörjades en om- och tillbyggnad av Korsberga skola. Etapp 1 i byggprojektet var färdigt under vårterminen 2021 och hela om- och tillbyggnaden beräknas vara färdigt under höstterminen 2021. När om- och tillbyggnationen är färdig kommer förskola, fritids och skola att inrymmas i en och samma byggnad och de paviljonger som förskolan idag bedriver sin verksamhet i kommer då kunna avvecklas.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

FRIS, Familjens Röst I Skolan, är en föräldraförening som vill stärka kontakten mellan föräldrar och förskola/skola.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter!