För dig som har flytt från Ukraina

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här samlar vi information riktad till flyktingar från Ukraina. Mycket av materialet är översatt till ukrainska och ryska.

Migrationsverket har en e-tjänst där du kan ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Samhällsintroduktion för dig från Ukraina (Migrationsverket). Alla som har flytt från Ukraina har fått ett brev med en länk till samhällsintroduktionen på ukrainska och ryska. Det här är en demoversion på svenska. Information om samhällsintroduktionen finns i länklistorna på den här sidan. 

Massflyktsdirektivet

Ukrainska medborgare har rätt att vistas i Sverige i 90 dagar utan att behöva något tillstånd, så kallat viseringsringsfritt. För att vara i Sverige viseringsfritt behöver man ha pengar till uppehälle och boende. Med anledning av kriget i Ukraina har EU:s medlemsländer beslutat om att aktivera "massflyktsdirektivet" som innebär att du som kommer från Ukraina har rätt till omedelbart skydd och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger dig möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

För att få hjälp med boende i en kommun behöver du först ha anvisats dit av Migrationsverket. Därefter är kommunen ansvarig för att du ska få ett boende. Migrationsverket ansvarar för den ekonomiska ersättningen.

För att ansöka om uppehållstillstånd behöver du kunna legitimera dig och ta dig till Migrationsverkets kontor, det närmsta ligger i Göteborg. Migrationsverket arbetar för att utöka antalet kontor där du kan ansöka om uppehållstillstånd. Om du inte har någonstans att bo så ansvarar Migrationsverket för att ordna boende. 

Skola och språkundervisning

Barn och unga som har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet eller asylsökande barn har rätt till förskola, skola och fritids. Här kan du kontakta kommunen om skolgång.

Flyktingar från Ukraina får läsa svenska för invandrare (SFI). Dessutom arrangerar Folkhögskolan i Hjo språkundervisning och undervisning om det svenska samhället.