Att bli familjehem

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Två föräldrar på promenad i skogen med två små barn.

Här kan du läsa mer om hur processen ser ut när du anmäler ditt intresse att bli famljehem.

Vem kan bli familjehem?

Barn och ungdomar är olika och behöver därför familjehem som ser olika ut. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan, arbeta heltid eller deltid, eller vara hemarbetande. De barn och ungdomar som placeras har ofta varit med om svåra saker och har samtidigt blivit separerade från sina biologiska föräldrar. Det gör att dessa barn ofta har större behov och kan behöva mer tid och omsorg.

När kommunen letar efter familjehem söker vi familjer som stämmer väl överens med barnets behov. Om ni har egna barn är det också viktigt att de är positiva till att ett annat barn flyttar in i familjen. Att bli familjehem påverkar alla i familjen.

Utvecklande utmaningar

Du behöver vara förberedd på att livet som familjehem innebär en del påfrestningar och utmaningar samtidigt som det också ger mycket glädje och livskvalitet tillbaka. Det viktiga är att ni har tid, engagemang och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn eller ungdom som behöver ert stöd för att få en så trygg uppväxt som möjligt.

Även om socialtjänsten gör grundliga utredningar vid varje familjehemsplacering så vet vi inte allt om barnet. Ni som familjehem behöver vara förberedda på att det under tiden barnet bor hos er kan komma fram saker som socialtjänsten inte tidigare vetat om. Som blivande familjehem behöver ni därför vara positiva till att öppna ert hem för samarbete med socialtjänsten, barnets föräldrar och barnets övriga nätverk som till exempel skola och fritidsaktiviteter.

Hur blir jag ett familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär att ta uppdraget kan du kontakta kommunens socialsekreterare för att anmäla intresse eller göra en intresseanmälan via vår e-tjänst. Därefter bokar vi ett möte där ni får möjlighet att presentera er själva, er livssituation och beskriva era förutsättningar för att bli familjehem.

Vilka kravs ställs för att bli familjehem?

Efter det första inledande mötet påbörjas en utredningsprocess för att utreda familjens situation, förutsättningar och lämplighet. Syftet är att hitta trygga och välfungerande familjer som kan möta de barn och ungdomar som blir placerade. Det är också viktigt för er som familj att vi lär känna er så bra som möjligt. Då har vi bättre möjlighet att placera ett barn/ungdom som passar hos er. Det är alltså för att både det placerade barnet och ni som familj ska få så goda förutsättningar som möjligt som vi behöver genomföra en utredning.

Delar i processen

I utredningen ingår:

  • djupintervju,
  • hembesök,
  • referenstagning,
  • registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och utdrag ur socialregistret i den kommun ni är folkbokförda. 

När alla moment i utredningen är klara görs sedan en slutgiltig bedömning. Bedömningen görs av den sammantagna bilden av den information som framkommit under utredningen. Om det finns noteringar i de register som beskrivits ovan så diskuterar vi tillsammans med er hur omfattningen och typen av notering påverkar er möjlighet att bli familjehem.

Både ansvarig utredare och ni kan när som helst under utredningen välja att avsluta den. Ni kan alltså tacka nej till att bli ett familjehem även efter det att utredningen påbörjats om ni upplever att det inte känns rätt.

Vad händer när ett barn/ungdom blivit placerat?

Socialtjänsten håller tät kontakt med er för stöd och vägledning och erbjuder möjlighet till eventuell utbildning under placeringstiden. Stödet under en placering anpassas till ert och barnets behov. Inledningsvis är kontakten tät och efter en tid, när placeringen fortlöper, avtar den något. 

En man och en kvinna framför en vit vägg.

Idag finns många barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo i en annan familj än den egna under en längre eller kortare period. När Rami och Michaela fick frågan om att bli familjehem tvekade de inte att öppna sitt hem. Här berättar de hur det är att vara familjehem och vad de får tillbaka.