Hjo Kulturskoleförening

Telefon
0503-35000

Besöksadress
Skolgatan 10

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo Kulturskoleförening är en ideell förening med huvudsakligt syfte att tillvarata elevernas intressen på skolan, och tjänar därmed som Kulturskolans ”elevråd” samt föräldraförening.

Föräldrar, eller andra vuxna, engagerade i Hjo Kulturskoleförening hjälper ibland till praktiskt vid konserter, läger, konsertresor etc. Föreningen (som erhåller bidrag från RUM) kan även stötta ekonomiskt.

Stipendium 

Kulturskoleföreningen delar regelbundet ut stipendium till elever vid skolan. 2017 års stipendium gick till Philip Laurio.

Vill du hjälpa till?

Fler föräldrar eller andra som kan tänka sig att engagerar sig/hjälpa till i Kulturskoleföreningen på något sätt, sökes! Du som vill du vara med och stötta Hjo Kulturskola och dess elever, tveka inte att höra av dig till föreningens ordförande Linda Rosvall. Likaså om du har idéer på vad Kulturskoleföreningen skulle kunna göra/bidra med för Kulturskolans elever. Du kan nå Linda på mailadress lindiz008@hotmail.com och Kassören Krzysztof Ostach på info@poldent.se

Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) 

Hjo Kulturskoleföreningen är ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) vilket innebär att Kulturskolans samtliga elever erbjuds medlemskap i RUM. Hjo Kulturskoleförening erhåller bidrag från RUM baserat på antal medlemmar. RUM är en riksorganisation som vänder sig till barn och ungdomar som ägnar sig åt musik, sång, dans, drama och andra kulturyttringar. RUM har ca 40 000 medlemmar i hela landet i åldern 6-25 år. För att bli medlem måste man vara ansluten genom en enskild förening, i detta fall Hjo Kulturskoleförening. Medlemmar får möjlighet att delta i RUM:s kurser, tävlingar, festivaler och andra arrangemang, och organisationen har ett omfattande utbud av aktiviteter både nationellt och regionalt. RUM-medlemmar får också RUM:s medlemstidning Rum'ba fyra gånger per år. Medlemskap i Hjo Kulturskoleförening och RUM är gratis.