Tillgänglighetsredogörelse

Hjo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda hjo.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hjo kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen ska ha en tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webben?

Om du behöver innehåll från hjo.se som inte är tillgänglighet för dig kan du kontakta oss. 

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DiGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Texter

 • Indelningen av stycken är ibland gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Vissa instruktioner är beroende av att användaren kan ta till sig informationen visuellt.

Bilder

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.

Färger

 • Vissa knappar och fält kan vara svåra att se då de har för låg kontrast mot bakgrunden.

Filmer

 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Tabeller

 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Länkar, titlar, etiketter

 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.
 • Länk- och knapptexter är inte alltid tydliga.
 • Länkar urskiljs ibland inte från andra element.

Konsekvent

 • Innehållet i så kallade “puffar” är inte alltid samma även fast de visuellt ser likadana ut.

Navigera utan mus

 • Lyssna-funktionen som dyker upp på sidan kan lägga sig i fel ordning för den som navigerar med tangentbord och går inte att styra med tangentbord.
 • Vid navigering med tangentbord, vid förstoring, är ordningen inte logisk.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.
 • Visuellt kan text se ut som en lista men är inte uppmärkt som det i koden.
 • Tangentbordsfokus har dålig kontrast mot bakgrunden.

Fält och formulär

 • Fält saknar tydliga etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.
 • Fel typ av fält används ibland vilket kan försvåra för användare med skärmläsare.
 • När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det en rubrik som förklarar syftet för användare med hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Kod för hjälpmedel

 • En del knappar har otydlig eller ingen beskrivning och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Vissa rubriker kommer i fel ordning, saknar innehåll eller är inte uppmärkta i koden.

Förstoring

 • Vid förstoring av text eller större teckenavstånd kan det bli svårt att läsa viss text.

Dokument

 • På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra dokumenten.

Oskäligt betungande anpassning

Hjo kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av hjo.se.

Senaste bedömningen gjordes den: 20 december 2021.