Tillgänglighetsredogörelse

Användning av tangentbord med braille.

Hjo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda hjo.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hjo kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen ska ha en tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webben?

Om du behöver innehåll från hjo.se som inte är tillgänglighet för dig kan du kontakta oss. 

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DiGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Bilder: Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter.
  • Dokument: På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra dokumenten under 2020-2021.
  • Inramat innehåll: Webbplatsen hämtar in information från andra sajter via iframes. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga problem ska vara åtgärdade, med undantag för dokument, under 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Hjo kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av hjo.se.

Senaste bedömningen gjordes den: 7 maj 2020.