Stöd till anhöriga

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Två vuxna sitter på en bänk och tittar ut över vattnet. En cykel i förgrunden.

Kommunen ska erbjuda anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet, som är långvarigt sjuk, äldre, eller har någon form av funktionsnedsättning.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas exempelvis makar (sammanboende eller särboende), föräldrar syskon, barn, grannar, andra släktingar eller vänner som stöttar en närstående som behöver hjälp för att klara sin vardag. Som anhörig är du ett ovärderligt stöd till den person som behöver din hjälp. Det du gör betyder mycket för hans eller hennes livskvalitet.

Varför behövs anhörigstöd?

Det ger mening och glädje att hjälpa en annan människa, men det kan ändå finnas stunder som känns tunga. Man kan känna oro, förtvivlan och ilska i sin anhörigsituation. Att brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till är inte heller ovanligt.

Som anhörig kan du själv behöva stöd och tid för dig själv, för att klara din situation. Då kan du vända dig till kommunens anhörigstöd. Eftersom ingen situation är den andra lik är det viktigt att det stöd som erbjuds är individuellt anpassat och flera olika stödformer kan därför vid behov kombineras.

Vad erbjuder kommunen för anhörigstöd? 

  • Samtal. Kan ske vid hembesök, telefonsamtal eller vid besök hos anhörigsamordnaren.
  • Anhöriggrupper. Anhörigsamordnaren leder grupper, innehållet kan vara råd, stöd, information och social samvaro. 
  • Aktiviteter. så som anörigcafé, promenader och massage
  • Råd och stöd. Anhörigsamordnaren har god kännedom och kunskap om kommunens olika insatser och att få råd av anhörigsamordnaren kan ge dig ett indirekt stöd i din situation.
  • Avlösning i hemmet Som närstående (dvs. sjuk) kan man beviljas stöd i hemmet för att samtidigt ge avlösning till den anhörige, insatsen utreds och beviljas via biståndshandläggarna. De första tio timmarna av avlösning i form av avlösning i hemmet eller vistelse på dagverksamhet är avgiftsfria varje månad. Därefter debiteras taxa enligt gällande avgiftstaxa. Om du redan beviljats avlösning i hemmet kan du använda vår e-tjänst nedan för att meddela när du önskar få avlösningen utförd.

Ovanstående är de vanligaste stödinsatserna till anhöriga, men det kan också vara så att du som anhörig har helt andra behov. Hos biståndshandläggaren kan man alltid ansöka om det bistånd som man anser sig ha behov av.  

Hur gör jag om jag vill ha anhörigstöd? 

Du kan alltid vända dig till kommunens anhörigsamordnare för att få ta del av de tjänster som kommunen erbjuder. Samtal, anhöriggrupper och råd eller stöd kan anhörigsamordnaren erbjuda på egen hand. Om du vill ansöka om avlösning i hemmet eller någon annan biståndsbedömd insats så kan anhörigsamordnaren hjälpa dig att ta kontakt med en biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.