Nyheter

Filtrera
 • Buskörning i Hjo stadspark

  | Trafik och stadsmiljö

  Nu behöver vi ha allmänhetens hjälp! Under flera veckor har det förekommit buskörning i vår fina stadspark. Då bilkörning är förbjudet i stadsparken samt andra parkytor kommer detta att polisanmälas. Det har även förekommit sönderkörning av gräsytor vilket resulterar i återställning men i värsta fall bestående skador på rotsystem och vegetation. Om allmänheten har sett något och kan lämna tips så är vi tacksamma.

 • Ombyggnad av korsningen Skolgatan- Torggatan.

  | Trafik och stadsmiljö

  Under vecka 46 påbörjas en ombyggnad av korsningen Skolgatan- Torggatan.

 • Uppsättning av julbelysning

  | Trafik och stadsmiljö

  Inte juletid ännu, men kommunens julstök har redan börjat. Nu sätts julbelysningen upp vilket innebär att vissa gator stängs av.

 • Gångbron i Blikstorp

  | Trafik och stadsmiljö

  Lagom till helgen släpptes trafiken på igen. Tack för visad förståelse under avstängningen.

 • Kom och prata med oss om brottslighet och trygghet!

  | Kommun och politik, Trafik och stadsmiljö

  Kom och prata med oss om brottslighet och trygghet den 14:e november kl. 18.30-20 i Lilla Park, Kulturkvarteret.

 • Fibergrävning på Kvarnvägen-Falköpingsvägen.

  | Trafik och stadsmiljö

  Hjo Energi påbörjar arbete med fibergrävning måndag morgon den 28 oktober. Kvarnvägen kommer att vara avstängd för genomfart.

 • Antagande av Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

  | Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

 • Tyck till om cykling i Hjo!

  | Trafik och stadsmiljö

  Vi vill ta del av dina tankar. Berätta vad som skulle få dig att i ännu högre grad välja cykeln före bilen vid kortare resor!

 • Samrådshandlingar för Skaraborgs turistslingor

  | Kommun och politik, Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö

  Kommunstyrelsen beslutar att samråd för Program Skaraborgs turistslingor ska genomföras under perioden 30 september till 2 december 2019.

 • Tomgångskörning i högst en minut!

  | Trafik och stadsmiljö

  Ibland får vi in synpunkter till kommunen om tomgångskörning. Därför vill vi bara påminna alla Hjobor om att inom tätbebyggt område får en motor i stillastående fordon högst hållas i gång en minut. Detta är viktigt för att minska utsläppen av skadliga, cancerframkallande ämnen och för vår gemensamma trevnads skull.

 • Vindkraftsparken i Fågelås och Eolus ändringsansökan

  | Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

  Eolus vind AB har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om ändring av befintligt tillstånd. Ändringsansökan innebär att antalet vindkraftsverk minskar från 16 till 10 stycken samt att den maximala höjden ökar från 150 till 250 meter. Motivet för ändringsansökan är att på bästa sätt nyttja områdets vindtillgångar och bästa möjliga teknik som finns tillgänglig för förnyelsebar energiproduktion.

 • ABC grupp för föräldrar som har barn mellan 3-12 år

  | Stöd och omsorg

  Vi startar en ny grupp på Familjecentralen Arken i Hjo.

 • Inbjudan till informationsmöte om ny skola i Hjo stad

  | Förskola och skola, Bygga, bo och miljö

  Med anledning av det projekt som pågår för att bygga en ny skola i Hjo stad vill Hjo kommun bjuda in till ett möte för att informera om byggnationen av skolan och detaljplanen.