Näringsliv och arbete

Arbetsförberedande åtgärder

Alla våra kommuninvånare ska ges de bästa förutsättningar att komma vidare ut i egen försörjning.

Arbetsförberedande aktiviteter - Digitala eller där vi träffas

I dessa pandemitider så ställer vi om och samlar alla typer av aktiviteter, digitala eller aktiviteter där vi träffas fysiskt (men håller avstånd). Vi har samlat och listat olika aktiviteter som arrangeras av pre-rehab Promise Hjo eller Arbetscentrum. Klicka på aktiviteten du vill veta mer om så kan du läsa om vad just det handlar om. Aktiviteterna är till för de deltagare som inskrivna på kommunens Arbetsmarknadsenhet och det är du och din handläggare som kommer överens om vilka aktiviteter du kan delta i.

Handelsutveckling

Tillsammans skall vi arbeta för en positiv handelsutveckling och ett levande centrum.

Hitta din väg till arbete och studier

Hur ser din situation ut? Det finns olika möjligheter och vägar fram till ett arbete eller studier.

Jobba i Hjo kommun

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Hjo kommun?

Näringsliv

Näringslivet är viktigt för att Hjo kommun ska kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv plats att bo på, verka i och besöka. Företagen bidrar med arbetstillfällen som borgar för en positiv utveckling av våra skatteintäkter och erbjuder handel och service för såväl boende som besökare.

Tillstånd, regler och tillsyn

På den här sidan hittar du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för, som du som företagare kan behöva känna till för att kunna starta och driva en verksamhet.

Upphandlingar och inköp

Här kan du hitta information om Hjo kommuns upphandlingar.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies