Näringsliv och arbete

Arbetsförberedande åtgärder

Alla våra kommuninvånare ska ges de bästa förutsättningar att komma vidare ut i egen försörjning.

Handelsutveckling

Tillsammans skall vi arbeta för en positiv handelsutveckling och ett levande centrum.

Hitta din väg till arbete och studier

Hur ser din situation ut? Det finns olika möjligheter och vägar fram till ett arbete eller studier.

Jobba i Hjo kommun

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Hjo kommun?

Näringsliv

Vår ambition är att stärka näringslivsklimatet. Varmt välkomna att kontakta oss kring näringsutveckling och entreprenörskap.

Tillstånd, regler och tillsyn

På den här sidan hittar du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för, som du som företagare kan behöva känna till för att kunna starta och driva en verksamhet.

Upphandlingar och inköp

Här kan du hitta information om Hjo kommuns upphandlingar.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies