Ikon webben Näringsliv och arbete

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Alla våra kommuninvånare ska ges de bästa förutsättningar att komma vidare ut i egen försörjning.

Handelsutveckling

Tillsammans skall vi arbeta för en positiv handelsutveckling och ett levande centrum.

Jobba i Hjo kommun

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Hjo kommun?

Näringsliv

Näringslivet är viktigt för att Hjo kommun ska kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv plats att bo på, verka i och besöka. Företagen bidrar med arbetstillfällen som borgar för en positiv utveckling av våra skatteintäkter och erbjuder handel och service för såväl boende som besökare.

Leader Östra Skaraborg

Leader Östra Skaraborg har jobbat med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Skövde, Habo och Mullsjö sedan 2007.

Tillstånd, regler och tillsyn

På den här sidan hittar du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för, som du som företagare kan behöva känna till för att kunna starta och driva en verksamhet.

Upphandlingar och inköp

Här kan du hitta information om Hjo kommuns upphandlingar.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies