Ikon för näringsliv och arbete. Näringsliv och arbete

Arbetsmarknadsenheten

Alla våra kommuninvånare ska ges de bästa förutsättningarna att komma vidare ut i egen försörjning.

Jobba i Hjo kommun

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Hjo kommun?

Näringsliv

Näringslivet är viktigt för att Hjo kommun ska kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv plats att bo på, verka i och besöka. Företagen bidrar med arbetstillfällen som borgar för en positiv utveckling av våra skatteintäkter och erbjuder handel och service för såväl boende som besökare.

Tillstånd, regler och tillsyn

På den här sidan hittar du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för, som du som företagare kan behöva känna till för att kunna starta och driva en verksamhet.

Upphandlingar och inköp

Här kan du hitta information om Hjo kommuns upphandlingar.

Yrkesmässa

Ta chansen att hitta ditt drömyrke och nätverka med spännande företag och organisationer.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies