Visselblåsning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Har du som är eller har varit anställd, sökande eller delaktig i Hjo kommuns verksamhet upplevt missförhållanden? Då kan du anmäla det anonymt via vår visselblåsartjänst.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Du kan anmäla missförhållanden om det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Funktionen ska användas om du misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Hjo kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Hjo kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Det kan till exempel handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Du som anmäler behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet. I första hand vänder du som anställd dig till din närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisar vi till vårt system för synpunkter.

Gör en anmälan om missförhållande

Här finns vår visselblåsarfunktion.

Här följer du ditt inskickade ärende.

I samband med anmälan får du ett lösenord som du använder för att anonymt kunna följa ärendet.

Hur hanteras anmälningarna?

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats. Hjo Kommuns interna visselblåsarfunktion kommer att ta emot ärendet och göra en initial bedömning om missförhållandet är av allmänintresse samt om ärendet ska utredas externt eller internt. Vid allvarliga missförhållanden, missförhållanden som berör personer i ledande ställning eller inte kan utredas på ett oberoende sätt internt, görs utredningen av en extern leverantör.

Du kan följa ditt pågående ärende här. Kom ihåg att spara lösenordet!

Möjlighet att begära ut sekretessprövad information

Alla inkomna ärenden räknas som allmän handling men med uppgifter som kan skyddas av sekretess. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem en visselblåsare har alltid sekretesskydd. Om du inte själv uppger dina personuppgifter kommer ingen, varken internt eller externt, kunna se vem som har gjort anmälan.

Kontakt

Vid frågor om visselblåsarsystemet och anonymitet kan du vända dig till kommunjuristen, via Kontaktcenter: 0503-350 00.