Ensamkommande barn och unga

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Händer med röda vantar formar ett hjärta.

För de barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare har varje kommun ett särskilt ansvar.

Barn som är under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och söker asyl här får sin ansökan prövad av Migrationsverket. Efter att ansökan har registrerats bestämmer Migrationsverket vilken kommun de asylsökande barnen ska flytta till.

Det är sedan kommunens ansvar att se till att barnen och ungdomarna utreds och får det stöd som de är i behov av. Om eller när det asylsökande barnet får uppehållstillstånd har kommunen fortsatt ansvar för ungdomen fram till dess att hen fyller 18 år eller tills gymnasiestudier är avslutade, dock som längst fram till dess att ungdomen är 20 år.

HVB-hem, stödboende och familjehem

Hjo kommun har inte längre några HVB- eller stödboenden för ensamkommande barn. De ensamkommande barn som Hjo kommun har ansvar för är placerade i annan boendeform.

Färgplatta

Vi behöver fler engagerade vuxna som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem eller vara en trygg vuxen att utföra sociala aktiviteter med utanför det egna hemmet. Vi söker dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang.