Planer på samråd eller granskning eller sådana som just antagits

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här hittar du alla planer som är på samråd eller granskning just nu.

  • Kartbild som visar planområdets plats vid Silogatan

    Ändring av detaljplan för Kv Yxan m.fl.

    Syftet med planändringen är att ändra en mindre del av Silogatan till kvartersmark för industri. Med ändringen blir det möjligt för verksamheten på plats att åstadkomma ett förbättrat trafik- och produktionsflöde.