Om Kulturskolan

Om verksamheten

I stadens högsta hus med fantastisk utsikt över Vättern, huserar Hjo Kulturskola.

Kulturskolans historia

Hjo Kulturskolas historia sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1950-talet

Hjo Kulturskoleförening

Hjo Kulturskoleförening är en ideell förening med huvudsakligt syfte att tillvarata elevernas intressen på skolan.

Presentationsvideo om Hjo Kulturskola

Hjo kulturskola är en plats för dig som vill utveckla dina kreativa talanger. Här har vi undervisning i grupp/enskilt på ett 20-tal instrument, sång, dans, teater samt bild & form.

Living Years Michael Bäck

Med Kulturskolans kör Lena Stämmor & Gospelkören Gospel Voices