Kulturskolans historia

Telefon
0503-35000

Besöksadress
Skolgatan 10

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

A-huset på Guldkroksskolan i svartvitt.

Hjo Kulturskolas historia sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1950-talet då en man vid namn Sigvard Rygert började organisera det som skulle bli Hjo Musikskola och så småningom Hjo Kulturskola.

Rygert gav länge privatlektioner och bedrev en mindre musikskola med stöd av ABF, men han efterlyste ett större kommunalt engagemang för att kunna anställa en musikledare och utöka verksamheten.

Det skulle dröja hela 18 år innan kommunen gjorde en utredning. Året därpå - 1974 - drogs musikskolan igång i kommunal regi. Den förste chefen hette Kurt Bergqvist som under sina sex år på posten byggde upp en väl fungerande verksamhet tillsammans med några anställda lärare.

Under 1990-talet genomförde Kulturskolan i Hjo några större projekt, bl a Lejonkungen med musik av Elton John. Detta ledde till att undervisning i drama och bild infördes i verksamheten och att musikskolan den 31 maj 1997 förvandlades till kulturskola.

Genom åren har verksamheten vid Hjo Kulturskola fortsatt att växa och är i en ständig utvecklingsprocess