Att gå i Kulturskolan

Avgifter

Anmälningsavgiften fastställs av kommunstyrelsen och förändringar av avgiftens storlek kan ske.