Stråkinstrument

Telefon
0503-35000

Besöksadress
Skolgatan 10

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Närbild på fiol mot vit bakgrund.

Det är mänskligt att fela! På Kulturskolan i Hjo erbjuder vi undervisning på stråkfamiljens minsta medlemmen, violinen, även kallad fiol.

Inom folkmusiken används ibland namnet fela. Den som spelar fiol kallas violinist, åtminstone inom klassisk musik. De övriga medlemmarna i stråkfamiljen heter viola eller altfiol, cello och kontrabas.

De tidigaste stråkinstrumenten utvecklades troligen i Asien. Föregångare till violinen inkluderar den arabiska rebecen eller rebaben. I Europa hade knäppinstrument förekommit sedan antiken, medan stråkar introducerades först under medeltiden. Fiolens/violinens intåg i Sverige skedde i början av 1600-talet.

Fiolen består av kropp, hals och snäcka. På kroppen monteras en stränghållare, från vilken strängarna spänns upp till stämskruvarna.Halsen avslutas i toppen med den så kallade snäckan, en spiralformad dekoration som påminner om en snäcka.
Ett hakstöd, och, vanligtvis, ett axelstöd används som tillbehör för att lättare kunna hålla fiolen under hakan.

Fiolen finns i olika storlekar vilket gör den till ett lämpligt instrument även för mindre barn.

Stråkinstrumenten kan du börja spela ifrån årskurs 2.