Brottsförebyggande rådet och samverkan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

BRÅ (Brottsförebyggande rådet)

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Syftet med brottsförebyggande rådet är att det ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen samt polisen och andra aktörer i samhället.

Rådets uppgifter är att följa brottsligheten i kommunen och styra kommunens övergripande insatser för ökad trygghet genom långsiktigt brottsförebyggande arbete. Rådet ansvarar för att alla inblandade vet vad som görs och har den kunskap som behövs för att rätt insatser ska prioriteras.

I lokala BRÅ ingår kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, kommunala verksamhetschefer, säkerhetsstrateg, kommunpolis samt representanter från företag och ideella organisationer verksamma i Hjo kommun.

Samverkan (EST)

Effektiv samordning för trygghet, EST, är en arbetsmetod som kommunen arbetar efter. Metoden inkluderar de flesta aktörer som också ingår i brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Samverkan genomförs via möten varannan vecka där en gemensam lägesbild för de gångna veckorna diskuteras. Varje deltgarare har möjlighet att berätta om sin verksamhet och vad som har skett i brott eller otrygghetsväg den senaste tiden. I forumet medverkar också polisen med kommunpolis. Forumet är en bra grund för att få en gemensam syn och snabbt kunna sprida relevant information om händelser eller problem vidare till de som kan hantera dem.

Utöver samverkan innefattar EST-metoden också att otryggheten kartläggs. Till det använder kommunen ett kartläggningssystem där respektive verksamhet och aktör bidrar med regelbunden rapportering om vilka otrygghetsskapande händelser som har inträffat. Kartläggningen av otryggheten tillsammans med polisens brottsstatistik utgör faktagrunden för det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Hjo.

Polisens och kommunens medborgarlöfte

Ett medborgarlöfte är en åtgärd som polisen och kommunen kommer överens om att vidta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöften baseras på medarbetarundersökningar, medborgarenkäter och diskussioner mellan polis, kommun och medborgare.

Polisens webbplats kan du läsa mer om medborgarlöftet i Hjo kommun.