Brottsförebyggande rådet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Syftet med brottsförebyggande rådet är att det ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen samt polisen och andra aktörer i samhället.

Rådets uppgifter är att följa brottsligheten i kommunen och styra kommunens övergripande insatser för ökad trygghet genom långsiktigt brottsförebyggande arbete. Rådet ansvarar för att alla inblandade vet vad som görs och har den kunskap som behövs för att rätt insatser ska prioriteras.

I lokala BRÅ ingår kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, kommunala verksamhetschefer, säkerhetsstrateg, kommunpolis samt representanter från företag och ideella organisationer verksamma i Hjo kommun.