Smak av Hjobygden – treårigt matprojekt beviljat

Zucchini och andra grönsaker i en korg på ett träbord utomhus.

26 april 2024

Kommun och politik, Näringsliv och arbete, Kultur och fritid

Mat som är värt en resa är en trend som fortsätter att växa och något som innebär affärsmöjligheter för besöksnäringen i Hjo. Nu har Hjo kommun fått en treårig projektansökan beviljad för att utveckla Hjo som matdestination. Projektet ska genomföras tillsammans med en forskningsrepresentant från Högskolan i Jönköping och lokala matproducenter, caféer och restauranger.

Det finns stor potential med många spännande produkter där flera redan är nationellt och internationellt erkända. Men, vi måsta bli duktigare på att lansera och marknadsföra våra lokala smaker på plats här i Hjobygden, säger Sara Johansson, forskare i nationalekonomi vid Högskolan i Jönköping.

Planerad start i sommar

1,3 miljoner har Hjo kommun beviljats av Länsstyrelsen Västra Götaland till projektet ”Smak av Hjobygden”. Projektet är treårigt med planerad start i juni 2024 och kommer att sträcka sig fram till våren 2027. Arbetet kommer att ledas av projektledare Sara Johansson, Hjo kommuns näringslivsutvecklare Christian Johansson och besöksnäringsutvecklare Ann-Charlotte Persson tillsammans med en styrgrupp bestående lokala aktörer i form av matproducenter, boendeanläggningar och restaurangägare.

Fem behov har identifierats som projektet ska bemöta: skapa en samverkansyta mellan aktörerna inom livsmedelssektorn och besöksnäringen i Hjo, höja kompetensen på kort och lång sikt, bidra till kompetensförsörjning och ökad konkurrenskraft. Därtill ska projektet utveckla Hjo som en hållbar och attraktiv besöksdestination för mat- och måltidsupplevelser.

Aktiviteter under projektperioden

En mängd aktiviteter är planerade under projektperioden och innefattar en inledande kick-off, kartläggning av utbud och efterfrågan samt en studieresa tillsammans med de lokala aktörerna. Därefter följer föreläsningar och workshops där deltagarna bland annat kommer att skapa ett gemensamt narrativ och varumärke - "Smak av Hjobygden", arbeta med fokus på företagssamverkan och delning av kompetens, måltidsutveckling, service och värdskap och digital marknadsföring. Dokumentation, framtagning av kommunikativt material samt genomförandet av ett större event med en kändiskock kommer att avsluta projektet år tre.

Målsättning

Målsättningen är att projektet genom sina aktiviteter ska resultera i att fler företag samverkar för att öka utbudet av lokal mat och tillgängliggör smaker från Hjobygden i måltider, upplevelser och varusortiment. Ambitionen är att livsmedelsföretag och besöksnäringsföretag ska enas kring en gemensam målbild och därigenom bidra till utveckling av Hjo som mat- och måltidsdestination.

Kontaktuppgifter