Starta enskild verksamhet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Ett barn i mössa står vid ett staket och tittar bortåt.

För att bli godkänd att driva enskild förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg ska sökanden uppfylla de krav som kommunen har angivit i riktlinjer för godkännande.

Sedan 1 juli 2009 gäller fri etableringsrätt inom barnomsorgen. Detta är reglerat i skollagen och innebär rätt till godkännande under förutsättning att vissa grundkrav uppfylls. En verksamhet som godkänts har också rätt till bidrag från kommunen.

De verksamheter som kan anordnas är:

  • Förskola
  • Fritidshem
  • Annan pedagogisk omsorg

Verksamheterna kan ha olika inriktningar/profiler. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara familjedaghem. Förskola och fritidshem kan som inriktning/profil erbjuda till exempel språkinriktning, hälsoprofil, utomhuspedagogik eller kristen profil.

Ansökan ska göras skriftligt på av kommunen anvisad blankett och skickas till:

Hjo Kommun
Barn och utbildning
544 81 Hjo

  • Tilläggsbelopp

    Fristående verksamheter kan söka tilläggsbelopp för barn som är i behov av särskilt stöd och som därmed behöver mer resurser än vad som täcks i det kommunala grundbeloppet.

  • Tillsyn av fristående verksamheter

    Kommunen har tillsyn över fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som kommunen har godkänt.