Starta enskild verksamhet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Ett barn som lutar mot ett staket

För att bli godkänd att driva enskild förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg ska sökanden uppfylla de krav som kommunen har angivit i riktlinjer för godkännande.

Sedan 1 juli 2009 gäller fri etableringsrätt inom barnomsorgen. Detta är reglerat i skollagen och innebär rätt till godkännande under förutsättning att vissa grundkrav uppfylls. En verksamhet som godkänts har också rätt till bidrag från kommunen.

De verksamheter som kan anordnas är:

  • Förskola
  • Fritidshem
  • Annan pedagogisk omsorg

Verksamheterna kan ha olika inriktningar/profiler. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara familjedaghem. Förskola och fritidshem kan som inriktning/profil erbjuda till exempel språkinriktning, hälsoprofil, utomhuspedagogik eller kristen profil.

Ansökan ska göras skriftligt på av kommunen anvisad blankett och skickas till:

Hjo Kommun
Barn och utbildning
544 81 Hjo

  • Tilläggsbelopp

    Fristående verksamheter kan söka tilläggsbelopp för barn som är i behov av särskilt stöd och som därmed behöver mer resurser än vad som täcks i det kommunala grundbeloppet.

  • Tillsyn av fristående verksamheter

    Kommunen har tillsyn över fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som kommunen har godkänt.