Demens

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En vårdpersonal sitter på huk bredvid en äldre person i rullstol.

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som bl a påverkar minnet och vår förmåga att ta in och bearbeta sinnesintryck (kognitiv förmåga).

Om minnet eller den kognitiva förmågan sviktar så det blir problem i vardagen, kan man söka hjälp hos en allmänläkare. På vårdcentralen startas en demensutredning för att utesluta eventuella andra orsaker till problemen. Det är viktigt att få rätt diagnos för att få rätt behandling!

Kontakta gärna kommunens demens- eller anhörigsamordnare för mer information om stöd till anhöriga eller kommunens biståndsanhandläggare om du vill ansöka om t ex dagverksamhet, hjälp i hemmet eller särskilt boende. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Anhörigstöd. Du som är anhörig kan även få stöd genom att delta i samtalsgrupp, enskilda samtal, få hembesök eller delta i Må-bra-kvällar som anordnas. 

Kommunen har också en rad olika stödinsatser som kan underlätta situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Till exempel kan du ansöka om:

Demenssamordnaren erbjuder även stöd, allmänna råd och information avseende demenssjukdommar till dig med minnessvårigheter och till dig som anhörig.

Stöd till dig med demenssjukdom (kognitiv svikt)

  • Samtal.
  • Information om stöd och hjälp som kommunen kan erbjuda. 
  • Information om demenssjukdomar.
  • Hembesök

Stöd till dig som anhörig

  • Samtal, enskilt eller i grupp.
  • Telefonrådgivning.
  • Handledning kring bemötande och förhållningssätt.
  • Information om stöd och hjälp som kommunen kan erbjuda.
  • Information om demenssjukdomar.
  • Hembesök